MUDr. Jaroslav Myšák

Vzdělání
2009 promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2014 atestace II. stupně z Klinické stomatologie
V postgraduálním studiu se zaměřuje na léčbu agresivní formy parodontitidy.

Pracovní zkušenosti
od r. 2010 asistent na parodontologickém oddělení Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN
od r. 2017 člen zkušební komise pro získání osvědčení Praktický zubní lékař
V klinické praxi se zaměřuje především na chirurgii parodontu.
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha, oddělení parodontologie
Privátní stomatologická ordinace se zaměření na parodontologii, Třeboň