MUDr. Jana Krňoulová

Vzdělání
Zakončila studium stomatologie na LF UK v Plzni v roce 1981, složila atestaci I. stupně ve stomatologii, nástavbovou atestaci ze stomatologické protetiky a atestaci Klinická stomatologie.

Pracovní zkušenosti
Praxi začínala jako obvodní stomatolog na III. Poliklinice MÚNZ v Plzni, v letech 1991 až 2007 pracovala na protetickém oddělení stomatologické kliniky FN a LF UK v Plzni jako odborný lékař a vedoucí lékař oddělení.

Dále působila na protetických odděleních stomatologické kliniky FN a UP v Olomouci, FN a LF UK v Hradci Králové a VFN a LF UK v Praze.

Nyní pracuje jako privátní zubní lékař v Přešticích.

Ostatní činnosti
Publikační a přednášková činnost v ČR a zahraničí je zaměřena na problematiku protetiky, protetické technologie a temporomandibulárních poruch.
Je autorkou a spoluautorkou dvou monografií (Fixní zubní náhrady, Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství).
Pravidelně přednáší v rámci celoživotního vzdělávání ČSK a zúčastňuje se profesních zkoušek pro získání osvědčení PZL.