MUDr. Jan Maštálka

Vzdělání
2009 – Úspěšně absolvoval profesní zkoušku a rok poté dokončil nadstavbovou specializaci jako praktický zubní lékař stomatochirurg.
2004 – Promoval na 1. LF UK v Praze.

Praxe
Působí jako vedoucí lékař pracoviště IMPLANTA v Ledči nad Sázavou.
Pravidelně se účastní mezinárodních sympozií a kongresů.
Je aktivním členem několika odborných společností.