MUDr. Igor Čech

Vzdělání
1990–1997 Štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor stomatológia
1994–1995 Ludwig Maximilian University in Munich, Nemecko, faculty of dentistry

Pracovní zkušenosti
1995 Stomatologické centrum Dental Studio
2001 – majiteľ a vedúci lekár od roku 1998, http://www.dental2001.sk
2010–2016 Prezident Implantologického klubu Slovenskej republiky: www.iksr.sk, www.sspi.sk
2011 Domovská klinika Dr. Čecha – Dental Studio 2001 bola uznaná Goetheho Univerzitou vo Frankfurte ako Associated Academic Institute (Master of Oral Sciencie in Oral Implantology)
2011 Medical director and Lead Lecturer – Implant & Aesthetic Academy: www.implantacademy.sk

Ostatní
od r. 2000 Člen medzinárodnej skupiny prednášateľskej platformy združujúcej Key Opinion Leaders – Master Speaker Program
od r. 2003 Viac ako 90 prednášok v 16-tich krajinách, http://www.implantacademy.sk/en/home/lecturing-activities
od r. 2014 Zakladateľ medzinárodného spoločenstva „Free Speakers“, ktoré združuje prednášateľov zo 4-och kontinentov