MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

Vzdělání
1988 Absolvování studia oboru stomatologie na LF UJEP v Brně
1992 Atestace 1. stupně
2004 Specializační atestace z parodontologie

Pracovní zkušenosti
1999–2003 Parodontologické oddělení vzdělávacího institutu IDVPZ v Brně
2003–2017 Oddělení parodontologie a orální medicíny Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně, nyní jako vedoucí oddělení

Na LF Masarykovy Univerzity v Brně se věnuje výuce studentů zubního lékařství a dentální hygieny.
Problematiku parodontologie a onemocnění ústních sliznic přednáší na odborných konferencích a je autorkou řady parodontologicky zaměřených publikací.