MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.

Vzdělání
1988 Absolvování studia oboru stomatologie na LF UJEP v Brně
1992 Atestace 1. stupně
2004 Specializační atestace z parodontologie

Pracovní zkušenosti
1999–2003 Parodontologické oddělení vzdělávacího institutu IDVPZ v Brně
2003–2017 Oddělení parodontologie a orální medicíny Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně, nyní jako vedoucí oddělení

Na LF Masarykovy Univerzity v Brně se věnuje výuce studentů zubního lékařství a dentální hygieny.
Problematiku parodontologie a onemocnění ústních sliznic přednáší na odborných konferencích a je autorkou řady parodontologicky zaměřených publikací.

Souhlas s podmínkami

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou zdravotnické prostředky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.