MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D.

Pracuje na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Olomouci. V roce 2000 ukončil studium Lékařské Fakulty UP Olomouc v oboru stomatologie a v roce 2001 v oboru všeobecné lékařství. V roce 2003 získal atestaci I. stupně stomatologie. V letech 2006 a 2012 pracoval v nemocnici Eastbourne a v Univerzitní nemocnici Brighton ve Velké Británii na klinice Maxilofaciální chirurgie. Své zkušenosti a znalosti potvrdil v roce 2010 ziskem atestace z Orální a maxilofaciální chirurgie. Prakticky od nástupu na pracoviště se věnuje problematice čelistních anomálií. Svůj zájem ještě rozšířil na diagnostiku a léčbu orofaciálních malignit. V roce 2015 zúročil svoji vědeckovýzkumnou činnost a obhájil dizertační práci na téma HPV v etiologii orofaryngeálních karcinomů. Je také velmi zkušeným a progresivním implantologem. Na klinice se plně věnuje operačním výkonům ortognátní chirurgie, do klinické praxe zavádí moderní operační postupy. Je autorem a spoluautorem několika publikací, přednášek a posterů doma i v zahraničí.

Mimo práce na klinice zastává funkci ve vedení České společnosti maxilofaciální chirurgie, je vyslancem za Českou republiku u Evropské asociace pro kraniomaxilofaciální chirurgii.

Dále je členem České stomatologické komory a ITI international.