MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D.

Vzdělání:

06/2013              Atestace z ústní, čelistní a obličejové chirurgie

2008-2015          Postgraduální studium, obor: Experimentální chirurgie. Téma: Regenerace kostní tkáně s použitím kmenových buněk. Spolupráce s Akademií věd ČR

2003-05/2006    Dostudování stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy     

Leden-březen    Université Montpellier I – Faculté de médecine, Francie

2003                    Trimestr studia urgentní medicíny

Leden-březen    Université Montpellier I – Faculté de médecine, Francie

2002                     Trimestr studia bloku infekčních nemocí a vnitřního lékařství

1996-2003          2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Studium všeobecného lékařství

 

Praxe:

09/2013-dosud   Zástupce přednosty pro výuku, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha.

09/2006-dosud   Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN.  Sekundární lékař                        

11/2003-09/2006  ORL klinika 2. LF UK, FN Motol. Sekundární lékař

Červen 2003         Klinika obličejové a čelistní chirurgie

                              UniversitätsSpital Zürich – Klinik und Poliklinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie, Švýcarsko             

 

Léčebně preventivní činnost

Léčebně preventivní činnost na Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie Stomatologické kliniky zejména traumatologie, ortognátní chirurgie, implantologie. Implantolog v privátních praxích Dentplus s r.o., CMC Praha, Santé Praha s r.o.

 

Publikační a přednášková činnost

 Autor článků v impaktovaných  časopisech. Postgraduální studium regenerace kosti s použitím kmenovým buněk.  Spoluautor učebnic. Spoluřešitel grantů

 

Pedagogická činnost

Přednášky, semináře, praktika v rámci studia zubního lékařství a všeobecné medicíny v českém a anglickém jazyce na 1. LF UK.

 

Čenství v odborných společnostech:

Česká stomatologická komora

Společnost maxillofaciální chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně