MUDr. et MDDr. Jiří Blahák

• V r. 2011 promoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v oboru Všeobecné lékařství
• V r. 2014 promoval v oboru Zubní lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
• od roku 2011 působí jako lékař na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve FN Brno
• od roku 2016 působí jako asistent na LF MU při výuce studentů na KUČOCH FN Brno
• V rámci svého postgraduálního studia se zabývá orofaciální onkologií