MDDr. Tomáš Buchta

Vzdělání:
2004 – 2009 Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, obor Zubní lékařství – pětileté studium, zakončené státní rigorózní zkouškou, získán titul MDDr.

Praxe a další vzdělávání:
2009 – dosud Konzervační oddělení, Klinika zubního lékařství FN a LF UP Olomouc
Od 2009 práce s operačním mikroskopem
Od 2010 student doktorského studijního programu Stomatologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, téma: Reendodoncie – možné využití solventů

Autor mnoha publikací, kongresových prezentací a zejména praktických kurzů zaměřené na endodontické a reendodontické ošetření, postendodontické rekonstrukce, používání kofferdamu, práce s CAD/CAM systémy, kompozitní rekonstrukce ve frontálním úseku a jiné.