MDDr. MUDr. Petr Chramosta

Vzdělání
Studium zubního a všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Více jak 2 desítky zahraničních školení věnujících se zubní implantologii, protetice na implantáty, GBR, imediátní implantace, management měkkých tkání.

Pracovní zkušenosti
od r. 2011 Lékař na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem

Ostatní
Je autorem několika přednášek na tuzemských seminářích a kongresech a je členem Společnosti maxilofaciální chirurgie, AO CMF