MDDr. Jiří Otrusina

Vzdělání:

2011 promoce na Stomatologické klinice Masarykovy university

Zaměstnání:

2011 asistent na Stomatologiké klinice MU konzervační a parodontologické oddělení

2012 asistent na Stomatologické klinice MU parodontologické oddělení

2012 Sorriso dental s.r.o.

Pedagogická činnost:

V rámci Masarykovy university se podílí na přednáškách a praktické výuce českých i zahraničních studentů v oboru parodontologie.

Absolvované kongresy v zahraničí:

3.-6.6. 2015 – Europerio 8

20.-23.6. 2018 – Europerio 9