MDDr. Filip Hromčík, Ph.D.

Vzdělání

2016 Ukončení studia Zubního lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V rámci doktorského studia se věnoval hojení parodontálního zánětu a v roce 2021 obhájil

disertační práci na téma „Terapie parodontitidy pomocí resolvinů a lipoxinů“.

Praxe

2016 Oddělení orální a maxilofaciální chirurgie Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny

v Brně.

současnost Parodontologické oddělení FN u sv. Anny v Brně.

současnost Soukromá praxe Syndenta.

Ostatní

Spoluúčast na teoretické a praktické výuce parodontologie na LF MU.

Podílel se na publikaci čtyř originálních prací v impaktovaných časopisech, z toho u dvou

jako prvoautor, a několika dalších recenzovaných nebo popularizačních textů.

Pravidelně přednáší na tuzemských i zahraničních akcích.

Členství

International Team for Implantology (ITI)

Česká parodontologická společnost