doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD

Vystudoval obor všeobecné lékařství, zubní lékařství, MBA, následně obhájil titul Ph.D. a byl habilitován na Masarykově Univerzitě v Brně.

Působí jako the Fellow of the Academy of Dentistry International (FADI) a the Fellow of the International College of Dentists (FICD). Zabývá se převážně mikroskopickou stomatologií.

Je autorem nebo spoluautorem 150 publikací (IF>160), jež byly dle Web of Science více než 800× citovány (H-index 18). Rovněž je autorem 8 monografií a 98 kapitol v monografiích. Je držitelem 30 ocenění (mj. Česká hlava, Cena Josefa Hlávky, Cena učené společnosti ČR), spoluřešitelem řady domácích i zahraničních grantů, recenzentem desítek mezinárodních časopisů a členem redakčních rad mezinárodních časopisů. Za své poslání považuje přípravu oborové monografie „Kompendium stomatologie“.