prof. MUDr. Romana Koberová Ivančaková CSc.

Vzdělání
1988 vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
1991 držitelkou atestace v oboru stomatologie
1996 držitelkou atestace v oboru dětské stomatologie
2011 docentkou stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
2013 držitelkou atestace v oboru klinického zubního lékařství

2022 profesorka v oboru Stomatologie

Pracovní zkušenosti
od r. 1992 vede dětské oddělení Stomatologické kliniky LFUK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové;
při stejné instituci je také zástupkyní přednosty kliniky pro vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost

Ve svém výzkumu a odborné práci se soustřeďuje na prevenci zubního kazu u dětí, ošetření dočasného chrupu a péči o dětské pacienty s chronickými systémovými chorobami.

Téměř 20 let se podílí na pregraduální výuce studentů zubního lékařství a postgraduálním vzdělávání zubních lékařů v oboru dětské zubní lékařství.

Působila na zahraničních pracovištích (ACTA, Amsterdam, Nizozemí a Dows Institute for Dental Research, Iowa, USA).

Napsala více než 100 vědeckých prací, pět monografií a velké množství oponentur. Byla hlavním řešitelem či spoluřešitelem devíti výzkumných projektů v ČR, v zahraničí přednesla přes 250 odborných sdělení. Působí jako koordinátorka a odborný garant preventivního programu „Zdravý úsměv“, který má v ČR více než desetiletou tradici.

Je spoluautorkou odborné publikace „Doporučení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže“. Je členkou výboru České společnosti pro dětskou stomatologii, zastupuje Českou republiku v radě komisařů EAPD ( European Academy of Paediatric Dentistry) a ACFF (Aliance for a Cavity Free Future).

Společně s doc. MUDr. Vlastou Merglovou, CSc., je autorkou knihy určené studentům zubního lékařství a praktickým zubním lékařům: Dětské zubní lékařství