Dr. Serhat Köken

Vzdělání
Dr. Serhat Köken vystudoval stomatologii na Marmarské Univerzitě v Istanbulu.
Pracovní zkušenosti
Od roku 2001 praktikuje všeobecnou stomatologii na své soukromé klinice v Istanbulu.
Během své praxe se Dr. Köken zaměřil na přímé kompozitní výplně a fotodokumentaci celého pracovního postupu při zhotovování kompozitních výplní.
Na mezinárodních sympoziích, kterých se pravidelně zúčastňuje, prezentuje jak technické, tak umělecké aspekty obnovy kompozitních výplní.
Na národní i mezinárodní úrovni organizuje a také se aktivně zúčastňuje workshopů a hands- on kurzů, kde představuje nejnovější pracovní postupy s použitím kompozitních materiálů.
Ostatní
Dr. Serhat Köken je spoluzakladatelem Instant Composite a Trquoise Study Clubu a je aktivním členem turecké akademie estetické stomatologie a Kalkedonu Advanced Dental Study Group.

Souhlas s podmínkami

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou zdravotnické prostředky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.