Dr. Serhat Köken

Vzdělání
Dr. Serhat Köken vystudoval stomatologii na Marmarské Univerzitě v Istanbulu.
Pracovní zkušenosti
Od roku 2001 praktikuje všeobecnou stomatologii na své soukromé klinice v Istanbulu.
Během své praxe se Dr. Köken zaměřil na přímé kompozitní výplně a fotodokumentaci celého pracovního postupu při zhotovování kompozitních výplní.
Na mezinárodních sympoziích, kterých se pravidelně zúčastňuje, prezentuje jak technické, tak umělecké aspekty obnovy kompozitních výplní.
Na národní i mezinárodní úrovni organizuje a také se aktivně zúčastňuje workshopů a hands- on kurzů, kde představuje nejnovější pracovní postupy s použitím kompozitních materiálů.
Ostatní
Dr. Serhat Köken je spoluzakladatelem Instant Composite a Trquoise Study Clubu a je aktivním členem turecké akademie estetické stomatologie a Kalkedonu Advanced Dental Study Group.