Dr. Raúl Ferrando Cascales

• Bakalářský titul ze Stomatologie na University of Murcia.
• Doktorát ze Stomatologie na univerzitě v Murcii.
• Magisterský titul z Ortodoncie a dentofaciální ortopedie na Murciaské univerzitě.
• Postgraduální studium ortodoncie a ortognatické chirurgie u Dr. Queveda Rojase (Chile).
• Diplom v Ortodoncii z centra FACE/Roth Williams pro funkční okluzi.
• Diplomovaný člen Sociedad Espanola de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (Španělská Ortodontická a Dentofaciální
Orthopedická Společnost, SEDO) a člen Asociación Espanola de Ortodoncistas (Španělské asociace ortodontistů, AESOR).
• Vedoucí Ortodontického oddělení. Katolická univerzita v Murcii (UCAM).
• Vedoucí magisterského programu v oboru Ortodoncie a dentofaciální ortopedie na Katolické univerzitě v Murcii (UCAM).
• Autor řady odborných publikací.
• Národní a mezinárodní řečník.
• Soukromá odborná ortodontická praxe v Clínici Ferrando, Murcia.