Dr. Frank Schwarz

Frank Schwarz je univerzitním profesorem a ředitelem Polikliniky zubní chirurgie a implantologie v Karolinu Goethovy univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem. Vystudoval stomatologii na Sárské univerzitě. Po postgraduálním studiu na místní Poliklinice pro parodontologii a konzervaci zubů a na Klinice a poliklinice pro maxilofaciální chirurgii LMU v Mnichově působil jako univerzitní profesor pro orální medicínu a periimplantátové infekce na mnichovské Poliklinice pro stomatochirurgii, a poté se přesunul do Fakultní nemocnice v Düsseldorfu. Často se účastnil setkáních na mezinárodních univerzitách, jako je New York University a Hong Kong University.

Je členem správní rady Evropské akademie pro osseointegraci (EAO), členem výkonné rady Osteologické nadace a bývalým prezidentem Německé společnosti pro implantologii (DGI).

Je přidruženým redaktorem Journal of Clinical Periodontology a členem redakční rady Periodontology 2000, Clinical Oral Implants Research a Clinical Implant Dentistry a souvisejícího výzkumu. Kromě výzkumné ceny André Schrödera (2007) obdržel v roce 2012 Millerovu cenu – nejvyšší vědecké ocenění Německé společnosti pro dentální, orální a maxilofaciální medicínu (DGZMK) a v roce 2017 mezinárodně uznávanou cenu Jana Lindheho od Sahlgrenska Akademie na univerzitě v Göteborgu.