Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

Přednosta kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF MU Brno
• Od r. 1989 se věnuje orální a maxilofaciální chirurgii, atestaci získal v r.1993.
• V r. 1995 nastoupil na místo vedoucího lékaře lůžkového oddělení čelistní chirurgie na II. Stomatologické klinice FN u sv. Anny v Brně
• V r. 2010 se habilitoval a nastoupil do funkce přednosty Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN a LF MU Brno
• V odborné práci se věnuje zejména orofaciální onkologii a v privátní praxi implantologii, kterou zajišťuje pro několik praxí.