Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Vzdelanie
2009 Habilitačné konanie
1998–2001 Doktorandské štúdium Lekárska fakulta UK v Bratislave, vedecko akademická hodnosť PhD.,
Téma doktorandskej práce: Hygienická fáza v pláne stomatologického ošetrenia
1991 Špecializačná nadstavbová atestácia v odbore parodontológia. Téma atestačnej práce: Vplyv hladín hormónov na stav parodontu žien
1984 Atestácia 1. stupňa v odbore stomatológia
1976–1981 Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach odbor stomatológia

Doplňujúce informácie o vzdelaní
2008 Študijný pobyt: Dental Hygiene School, Hogeschoool Inholland, University of Professional Education, ACTA Amsterdam, Holandsko. Témy: Efektivita práce dentálneho hygienika v praxi zubného lekára, Manažment práce zdravotnického pracovníka pri práci s luďmi rozličných etník

2005 Študijný pobyt: Dental Hygiene School, Hogeschoool Inholland, University of Professional Education, ACTA Amsterdam, Holandsko, Téma: Príprava štandardizovaných postupov v dentálnohygienickej starostlivosti.

1997 Vedenie preventívnych programov orálneho zdravia, Zahnärztliches Institut, UNI Zürich, Švajciarsko

1994 Študijný pobyt: Uplatnenie dentálneho hygienika v praxi zubného lekára, Basel, Švajciarsko

1993 Študijný pobyt: Dental Hygiene School, University of Professional Education, Utrecht, Holandsko
Téma: Príprava pedagogických pracovníkov pre študijný odbor dentálna hygiena

1993 Študijný pobyt: Dentalhygiene Schule, Minerwastrasse 99, Zürich, Švajciarsko Téma: Príprava
pedagogických pracovníkov pre študijný odbor Dentálna hygiena

Pracovné skúsenosti
1991–1994 NsP Prešov, ordinár pre parodontológiu a ochorenia slizníc
1993–2003 Stredná zdravotnícka škola Prešov, externý učiteľ
1997–2000 Doktorandské štúdium, Lekárska fakulta UK v Bratislave, Stomatologická klinika Heydukova 8, Bratislava, Pozícia: externý doktorand, Doktorandská práca na tému: „Hygienická fáza v pláne stomatologického ošetrenia“
2001–2008 LF UK v Bratislave, Stomatologická klinika