prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. FEBOMFS

Absolvoval obor Stomatologie na LF UK v Hradci Králové v roce 1993 a obor Všeobecné lékařství na téže fakultě v roce 1998, proto titul MUDr. et MUDr.
Od roku 1994 pracuje na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde je od roku 1996 odborným asistentem, od roku 2011 byl jmenován docentem pro obor stomatologie. Od září 2013 je přednostou Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie a od září 2014 pak přednostou Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Soukromé praxi v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie se věnuje od roku 1996. Implantologií se aktivně zabývá od roku 1997 a zavádění švédských implantátů Branemark od roku 1998 – jako jeden z prvních v České republice.
Pracoval na Univerzitní klinice ve švýcarském Curychu a na Dep. Oral and Maxillofacial Surgery v anglickém Guildfordu.
Usilovně se také věnuje výzkumu, čehož důkazem jsou úspěšně obhájené granty na MZ ČR a objem a kvalita jeho publikační činnosti s mnoha články ve významných zahraničních časopisech. A také jeho rozsáhlá přednášková činnost nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
Aktivně se podílí na pregraduální výuce jak stomatologie, tak všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapojen také do postgraduální výuky v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie v rámci Univerzity Karlovy a Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

Pracovní zkušenosti:

1994-1996
Sekundární lékař, II. Stomatologická kl.,1. LF UK v Praze
1996-2000
Odborný asistent na Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie, II. Stomatologická kl., 1. LF UK v Praze
02/2000-07/2000
Senior house officer, Oral and Maxillofacial Surgery, The Royal Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom
08/2000-03/2001
Locum Registrar, Oral and Maxillofacial Surgery, The Royal Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom
09/2000-02/2001
Honorary Senior house officer, Oral and Maxillofacial Surgery, North Hamshire Hospitals, Basingstoke, United Kingdom
03/2001-09/2005
Odborný asistent a zástupce vedoucího lékaře na Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Stomatologická kl., 1. LF UK v Praze
10/2005-08/2013
Odborný asistent a vedoucí lékař Odd. maxilofaciální chirurgie A, Stomatologická kl., 1. LF UK v Praze
02/2006-Doposud
Odborný pracovník subkatedry Maxilofaciální chirurgie IPVZ.
9/2013-8/2014
Přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN
9/2014-Doposud
Přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN