Novinky

32 důvodů k úsměvu

3M produkty a jejich používání vám přináší 32 důvodů k úsměvu pro vás i vaše pacienty. Postupně vám budeme přinášet jednotlivé důvody s podrobnějšími informacemi, více informací ke každému důvodu najdete níže.

#13 pacientsky přívětivý systém

#12 obsahuje přesnou vrstvu a tloušťku adheziva pro lepení zámků bez přebytků

Díky nízké viskozitě lepidla zámky velmi těsně doléhají na povrch zubu a eliminují se tak chyby v přesnosti plynoucí z nadbytku lepidla mezi bází zámku a povrchem zubu. Samonivelační vlastnosti lepidla vytváří neviditelný přechod mezi bází zámku a jeho těsným okolím. Tato velmi tenká vrstvička lepidla, pouhým okem neviditelná, rozprostřená do okolí zámku je hladká a snižuje se tak riziko vytváření zubního plaku. Navíc chrání sklovinu v okolí zámku. Při dosazení nevznikají přebytky adheziva, čímž se eliminuje riziko vzniku podsekřivých míst a posunu zámku během odstraňování nadbytku adheziva.

#11 snadné čištění skloviny od zbytků adheziva po odlepení zámku

#10 přehledný barevný identifikační systém zámků

#9 pasivní ligování pro maximální využití kluzné mechaniky

U pasivního samoligujícího systému SmartClip™ nízké až nulové tření umožňuje snadné klouzání zámku po oblouku a celkově zvyšuje účinnost pracovních oblouků, což je velký rozdíl oproti aktivně samoligujícím zámkům.

#8 o 60% nižší selhání vazby

Minimalizujte riziko debondingu zámků. Použití pokročilé technologie lepení APC™ Flash-Free adhezivem umožňuje okamžitě po usazení zámku následné vytvrzení. Systém APC™ má jako jediný ortodontický systém na každém zámku již nanesenou vrstvu adheziva, proto nevyžaduje míchání a aplikaci adheziva. Je tedy méně příležitostí kontaminace zámků. Zkombinujete-li tento systém s Transbond™ Self Etching Primerem, který funguje v suchém i vlhkém prostředí, významně zredukujete počet proměnných při lepení.

#7 zaoblení hran slotu pomáhá

#6 k dispozici jako 3M™ Digital Bonding

#5 kontrola rotace díky šířce dvířek zámků

U samoligujících zámků 3M šíře dvířek napomáhá kontrole rotace díky velkému mezio-distálnímu rozměru.

#4 o 40% méně času na křesle

Práce se zámky potaženými APC Flash-Free adhezivem zkracuje čas lepení minimálně o 40%.

#3 speciálně prohnutá báze zámku pro lepší přilnavost k zubu

3M zámky mají unikátní zakřivení báze s přizpůsobením přirozené variabilitě zakřivení povrchu zubu. Design zaručuje kontakt báze a povrchu zubu a tudíž přesnější adaptaci na zub. 

#2  ochrana zubní skloviny pod zámky

Zámky APC Flash-Free s předem přesně naneseným adhezivem na bázi zajišťují rovnoměrnou a spolehlivou vrstvu pro umístění zámku na povrch zubu, vše bez nutnosti odstranění přebytků. Díky tomu nevzniká drsný povrch kolem zámků, který vede k akumulaci plaku. Adhezivum navíc obsahuje sloučeniny, které v průběhu léčby zajišťují uvolňování fluoridů, tato funkce přispívá k rezistenci zubů vůči vzniku demineralizací.

#1  kratší doba lepení 

Bez odstraňování přebytků ušetříte spoustu času.
Menší počet kroků lepení.
Pouze pět kroků oproti jedenácti krokům v porovnání s tradičními postupy lepení při použití adheziva APC Flash-Free a samoleptacího primeru 3M™ Transbond™ Plus.
Kratší doba lepení.
O 40% kratší doba lepení* potřebná k umístění a vyčištění zámku oproti jiným systémům lepení, čímž se minimalizuje čas pacienta v křesle. Ušetřete čas díky adhezivu 3M™ APC™ Flash-Free.

3D a Interdisciplinární léčba 22.10.2021 v Praze/3D and Interdisciplinary Treatments 22.10.2021 in Prague

Srdečně vás zveme na přednášky v rámci 3M Health Care Academy: 3D diagnostika v ortodoncii, Proč teď digitálně bez přebytků? Klinický protokol pro protetickou rehabilitaci při multidisciplinární ortodontické léčbě: „Resto První, Resto Časné, Resto Post“ Převratná ortodoncie – „Chirurgicko-Ortodontický Koncept, tzv. SOC“

We cordially invite you for trainings of 3M Health Care Academy : 3D Diagnostics in Orthodontics, Why Digital Flash-Free now? Clinical protocol for prosthetic restoration in multidisciplinary orthodontic treatment: ‘Resto First, Resto Early, Resto Post’. Disruptive orthodontics in borderline cases – the “Surgical Orthodontic Concept”

Dr. Raúl Ferrando Cascales a Dr. Itamar Friedländer. Pozvánku najdete/You can find invitation card here ZDE. Registrace/Registration: www.jps.cz, objednavky@jps.cz

3M E-xcellere Aesthetics & Efficiency Series webináře

Zveme vás na zářijové a říjnové webináře firmy 3M, kompletní informace najdete na  www.excellere3m.com.

17. září/sobota se můžete zúčastnit webináře určeného lékařům, asistentkám a laboratořím na téma "Faster or better, one by one or all at once" "Digital Flash-Free Bonding"

27. září/úterý od 19 hod firma 3M pořádá webinář na téma Achieve successful, sustainable practice growth in orthodontics, přednáší David Moreno.

11. října/úterý začíná od 19 hod webinář na téma "May the ´Forcus´ be with you Effective Class II correction"

Všechny webináře si můžete poslechnout v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině.

3M Excellere 2020

Zveme vás na online ortodontickou konferenci 3M Excellere v termínu 23.-25. listopadu 2020. Těší se na vás 12 přednášejících z celého světa. #3M #excellere. REGISTRUJTE SE NYNÍ www.excellere3m.com

3M Experience Demo Cube

Marek Matula

Používáte při své práci produkty 3M? Pokud ne, tak nyní máte jedinečnou šanci si je vyzkoušet a to zcela zdarma, po vyplnění kontaktního formuláře. Více ZDE