Management měkkých tkání

Srdečně Vás zveme na

workshop | přednášky | společenské setkání a bohaté občerstvení

 

Přijďte objevovat současné trendy v regeneraci měkkých tkání v podání špičkových přednášejících z ČR i zahraničí.

Přednášející

                                                                                   

Dr. med. dent. Samuel Huber                        Dr. med. dent. Marco Zeltner                                    prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD., FEBOMFS

 

 

Workshop: Management měkkých tkání a Socket Preservation

Dr. med. dent. Samuel Huber
Dr. med. dent. Marco Zeltner

Estetické požadavky pacientů, kteří mají zubní náhradu nesenou na implantátech, se v průběhu uplynulých let zvýšily. Výsledné zubní náhrady by měly vypadat přirozeně a mít dlouhodobou funkčnost a biologickou stabilitu. Augmentace měkkých tkání je považována za nedílnou součást implantace, jelikož zvyšuje kvalitu i kvantitu mukózy. S ohledem na tento fakt se během workshopu budeme zabývat zavedenými technikami, ale také nově vyvinutými materiály a metodami usnadňujícími náš život v každodenní praxi.

 

Přednášky:

Management měkkých tkání a Socket Preservation

Dr. med. dent. Samuel Huber

Dr. med. dent. Marco Zeltner

Management měkkých tkání

Regenerace tkání v okolí implantátu je v dentální implantologii velkým tématem, obvykle zaměřeným na tvrdé tkáně. V posledních letech ale postupně získávají stále větší pozornost měkké tkáně se zaměřením na estetický výsledek, ale také na zdravou tkáň kolem implantátu. Tato přednáška Vám doplní přehled aktuální dostupné literatury a budou také diskutovány zásadní klinické metody.  

Zachování alveolárního hřebene

Po extrakci zubu mohou morfologické změny alveolárního hřebene vést k estetickým komplikacím. Různé klinické metody mohou přispět ke zmírnění těchto změn alveolárního hřebene. Na rozvedení tohoto tématu se můžete těšit v přednášce, která Vám pomůže najít optimální postup při rozhodování v soukromé praxi.

 

Management měkkých tkání okolo implantátů po velkých kostních augmentacích

prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD., FEBOMFS

Obnovení 3D objemu kostní tkáně alveolu je nezbytnou podmínkou pro zavedení zubního implantátu. To často vyžaduje velké kostní augmentace, jak horizontální, tak i vertikální. Ať použijeme jakoukoliv kostní augmentační techniku, její úspěšnost závisí na dobrém primárním hojení měkkých tkání. Tyto tkáně podléhají atrofii po extrakci stejně jako kost, proto musíme často užívat velkého subperiostálního uvolnění vestibulárně nebo uvolnění linguálního laloku. To sebou nese minimálně dislokaci připojené keratinizované sliznice, kterou musíme před odkrytím implantátu korigovat. Daleko častěji ale musíme mimo této dislokace řešit i kompletní absenci této tkáně, kterou je také nutno plně rekonstruovat.

V přednášce se zaměříme na vliv jednotlivých augmentačních metod na měkké tkáně, a hlavně na různé techniky rekonstrukcí připojené keratinizované sliznice.

 

 

ÚČASTNICKÉ POPLATKY: 

Účast na přednáškové části                         4 590 Kč vč. DPH / os.

Účast na workshopu a přednáškové části   9 900 Kč. Vč. DPH / os.  ! workshop obsazen !

Sleva 20 % při přihlášení do 31.5.2019.

 

Akce je registrována u ČSK a bodově ohodnocena 5 kredity.

 

Registrovat se můžete také na:

www.jps.cz/akademie

Zelená linka: 800 111 577

M: +420 725 833 921; +420 775 218 542

E: vachova@jps.cz; vesela@jps.cz