EFEKTIVNÍ OŠETŘENÍ ORTODONTICKÉHO PACIENTA V ORDINACI DH

V literatuře neexistuje žádný zlatý standardní protokol pro profesionální profylaxi u ortodontických pacientů.

Jaké jsou výzvy mezi ortodontickou a běžnou praxí?

Moderní, šetrný a efektivní postup ošetření se zaměřením na ortodontické pacienty

• Specifika ošetření pacientů s různými typy ortodontických aparátů

• Klinické problémy v ortodoncii

• Vliv biofilmu

• Moderní postup (Guided Biofilm Therapy) versus tradiční profylaxe

• Stanovení recallu

• Přínosy pro ošetřujícího

Praktická ukázka a nácvik postupu GBT na tréninkových pomůckách a modelu

CENA: 4 690 Kč včetně DPH (4 221 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

Datum konání: 15.05. 2024 12:00

Místo konání: České Budějovice Hotel Vita

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

Přednášející: Klára Nová, DiS. et DiS.

Přihlásit se

    FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

    *červeně označena pole jsou povinná