E-xcellere Madrid – Skeletal Anchoragein today’s orthodontics

6. října 2023, Madrid, školení Skeletální kotvení v současné ortodoncii, více na Hybrid E-xcellere Madrid 2023 (hybridexcelleremadrid2023.com)

Během této akce účastníci porozumí tomu, v jakých případech je použití TAD přínosné nebo zda je použití TAD jediným řešením pro nápravu konkrétního klinického problému. Součástí bude také možnost zúčastnit se prezentace o dlouhodobé stabilitě případů léčených TAD.