Deaktivace COVID-19 peroxidem vodíku

Veškeré studie jednoznačně prokazují deaktivaci COVID-19 peroxidem vodíku. Coronavirus je na peroxid vodíku dokonce jeden z nejcitlivějších virů. Na peroxidu vodíku jsou založeny i doporučované dezinfekční prostředky – viz https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2. Dezinfekci na bázi H2O2 je doporučena také WHO.
Doporučujeme tedy používání vhodné koncentrace H2O2 místo čisté vody ve všech soupravách, které to umožňují a to přímo při ošetřování pacientů. Tím bude H2O2 obsažen v ústní dutině i v aerosolu a sníženo riziko nákazy.
Dále pak provádět dezinfekci vodních cest na konci každého pracovního dne nebo minimálně jednou týdně vhodnou vyšší koncentrací prostředku na bázi H2O2 ve všech soupravách, které to umožňují.
Vhodnými hygienickými systémy jsou dnes soupravy vybaveny. Rovněž soupravy Anthos a Dentsply, které máme v sortimentu.
Obecně lze doporučit následující postup, který si upravte dle vybavení Vaší soupravy a svým požadavkům:
Zejména před prvním pacientem a případně i mezi pacienty – proplach vodních cest čistou vodou, tak aby došlo ke kompletní výměne vody v soupravě.
Při ošetřování pacientů – kontinuální desinfekce vodních cest a ústní dutiny vhodným prostředkem na bázi H2O2 v koncetraci přibližně 600 ppm.
Minimálně jednou týdně – dezinfekce vodních cest 3% koncentrací H2O2, ponechání působení v řádu desítek minut a následně proplach čistou vodou.

Řada modelů souprav má výše uvedený postup dezinfekce zcela automatizován. U ostatních si lze pomoci rozmícháním vhodné honcentrace H2O2 do nezávislého zdroje vody „lahve“.

Každý výrobce souprav má vhodný prostředek na bázi H2O2:
Soupravy Anthos – Peroxy Ag+
Soupravy Dentsply – Dentosept S