Akademie

Akademie JPS se specializuje na certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou seminářů i praktických kurzů. Připravujeme pro vás tradičně řadu zajímavých odborných přednášek a workshopů ve všech regionech v ČR. Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce. Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.

Kurzy a přednášky

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
14. 10. 2019, České Budějovice
12:30-18:00, Spa Hotel Vita
Augmentace měkkých tkání v okolí implantátu - praktický kurz na prasečích čelistech MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Popis kurzu

Teoreticko-praktický kurz.
• Dosažení optimální stability tvrdých a měkkých tkání v okolí implantátu je podstatným faktorem ovlivňujícím dlouhodobou prognózu úspěšné implantologické léčby. Moderní implantologie pak nabízí postupy zaručující nejlepší výsledky, přičemž nejdůležitějším krokem je již pečlivé plánování ošetření – oblast implantace, stav před ztrátou zubu, čas implantace, metody augmentace tvrdých, ale i měkkých tkání.
• Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.
• Vhodné načasování inzerce implantátu, volba augmentačních materiálů a metod.
• Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.
• Praktický nácvik na prasečích čelistech.

CENA: 3 890 Kč včetně DPH / 5 kreditů ČSK
Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

Určeno pro:Iimplantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
18. 10. 2019, Teplice
13:00-18:30, Hotel Prince de Ligne
MODERNÍ TRENDY VE STOMATOLOGII MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou pevností
• pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost
• indikační rozsah materiálů EssentiaHiFlo a LoFlo
• nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci

Nové skloionomerní a sklohybridní technologie od A do Z
• vlastnosti skloionomerních materiálů
• jedinečný přínos sklohybridní technologie
• nejlepší volba pro každou indikaci: skloionomer – sklohybrid

Praktická ukázka

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
18. 10. 2019, Plzeň
13:00-18:30, Parkhotel Congress Center
NOVINKA! VYŠETŘENÍ PACIENTA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PRAXI DENTÁLNÍ HYGIENISTKY doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD

Popis kurzu

• Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta,
proveditelné v běžné praxi dentální hygienistky
• Metody a způsoby identifikace nejčastějších onemocnění dutiny ústní, významných
v praxi dentální hygienistky
• Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí
• Komunikace se zubním lékařem, pojetí podezření, diagnostická úvaha a mezioborová
spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 18. 9. 2019)

Určeno pro: DH (záštita ADH)

Každý účastník obdrží malý dárek.

DH (záštita ADH)
18. 10. 2019, Zlín
13:00-18:30, Hotel Baltaci Atrium
RIZIKOVÝ PACIENT V PÉČI PZL A SPOLUPRÁCE S AMBULANTNÍMI SPECIALISTY MUDr. Zdeněk Hrubý

Popis kurzu

• Nejčastější kategorie rizikových pacientů, celková zdravotní rizika, limity pro ošetřování
v ordinaci PZL, indikace k odesílání ambulantním specialistům, pravidla spolupráce a konziliární
péče.

• Důležité anamnestické údaje a jejich správné vyhodnocení, důležité údaje pro PZL v interní
zdravotnické dokumentaci.

• Klinická rozvaha u ošetření rizikového pacienta. Rozsah péče praktického zubního lékaře,
konziliární péče a úloha ambulantního specialisty v stomatologických a všeobecně medicínských
oborech.

• Taktika ošetřování pacientů s rizikem krvácivých komplikací.

• Pacient v transplantačním programu: Vybraná chronická onemocnění směřující k transplantační
léčbě – pacient jako potenciální kandidát Tx. Vyšetření a strategie předtransplantační
stomatologické přípravy – úloha PZL a konzilia ambulantních specialistů. Specifičnost stomatologické léčebně-preventivní péče u transplantovaného pacienta, dispenzarizace a úloha specialistů. Spolupráce s transplantačními centry.

• Kazuistiky – rozbor klinické a rentgenologické dokumentace.

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 18. 9. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
08. 11. 2019, Plzeň
12:00-18:00, Hotel VIENNA HOUSE EASY PILSEN
DĚTSKÝ PACIENT SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V ORDINACI PZL Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková CSc.

Popis kurzu

Projevy celkových chorob v dutině ústní u dětí
• Orální projevy
– gastrointestinálních chorob
– respiračních onemocnění
– poruch výživy a příjmu potravy
– hemato-onkologických onemocnění
– imunosuprese
Zlozvyky, zneužívání
Poškození tvrdých zubních tkání v symptomatologii celkových chorob (hypoplazie, opacity, eroze)
Možnosti ošetření nespolupracujících dětských pacientů
• Příčiny nespolupráce dítěte u zubního lékaře
• Psychoprofylaxe
• Farmakologická příprava nespolupracujícího
dětského pacienta
• Sedace při vědomí
• Pacienti s neuro-psychickými poruchami
a poruchami chování (PAS, ADHD)
• Celková anestézie

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 8.10.2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
09. 11. 2019, Praha
10:00-15:30, Hotel Chvalská Tvrz
PRAKTICKÝ KURZ NA SINUS LIFT – TRÉNINK NA PRASEČÍCH ČELISTECH Prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D.

Popis kurzu

• Teoretický úvod
• Workshop na prasečích čelistech
• Augmentační techniky
• Protetika

CENA: 4 250 Kč včetně DPH

Určeno pro : Implantology, 5 kreditů ČSK

Bonus k Vaší účasti:
Sborník studií v ceně, zahrnující nejnovější studie a kazuistiky k materiálům Geistlich, k implantačním systémům, příklady kazuistik.

Implantology (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
11. 11. 2019, Jindřichův Hradec
9:00-17:00, Kunkela Academy
ANKYLOS: Navigovaná implantologie LIVE a CAD/CAM integrace MUDr. Josef Kunkela, Ph.D.

Popis kurzu

Program
• LIVE ošetření pacienta: od plánování „crown down” po vložení
implantátu
• Digitalní plánování implantátu: CBCT & CAD/CAM integrace
• Skenovací techniky intraorální a extraorální / techniky zhotovení
CBCT snímku (Dicom.file)
• Integrace Face-scan, intraorálního skenu a CBCT snímku
• Implantační šablony: CEREC Guide 3 a Simplant
• Softwary na plánování šablon : CEREC a inLAB
• Frézované versus tištěné šablony
• Individuální a konfekční vhojovací válečky
• Ti-Base & Scanpost systém přenosu dat a fixace náhrad
• Virtuální a tištěné pracovní modely pro implantologii
• Analogy pro tištěné modely
• Šroubované versus cementované suprakonstrukce
• Materiálové možnosti pro protetickou implantologii

 

Praktický nácvik
• Digitální plánování pozice implantátu
• Design šablony pro navígovanou implantologii
• Zavedení implantátu navigovaně do modelu
• Skenování a protetické plánování náhrady + CAD design

Implantology
Obsazeno
14. 11. 2019, České Budějovice
13:00-18:30, Hotel Vita
ORL A STOMATOLOGIE – TÉMATA A TRENDY NA HRANICI OBORŮ MUDr. et MUDr. Petr Kocum

Popis kurzu

• Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů
• Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?
• Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?
• Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní aneb vyřeší to krčař či zubař?
• Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida – zuby častější příčinou než si myslíme
• Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie
• Závěr

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
(2 072 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 14. 10. 2019)

Určeno pro: Implantology, PZL (5 kreditů ČSK)

Implantology, PZL (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
14. 11. 2019, Praha
9:30-16:00, Hotel Kampa - Stará Zbrojnice
KLINICKÉ POUŽITÍ VLÁKNY VYZTUŽENÉHO KOMPOZITU VE STOMATOLOGII Prof. Dr. Pekka K. Vallittu

Popis kurzu

Indikace pro skelná vlákna:
• vlákny vyztužená konstrukce vs. standardní protetická rekonstrukce
• vlastnosti, postup zpracování, vazba vlákna na kompozitní materiál
• ekonomické aspekty
• příklady použití, klinické výsledky

Novinka pro vás – vlákny zesílený zatékavý kompozit pro náhradu dentinu:
• vynikající tixotropní vlastnosti pro jednoduchou aplikaci a dokonalé přizpůsobení
• vynikající lomová houževnatost pro trvalé výplně velkého rozsahu
• dva odstíny pro řešení všech vašich potřeb

Nová generace tekutých kompozitních materiálů, při práci tekutý, výsledkem je hotová výplň
• proč jsou „flow“ materiály oblíbené a kvůli čemu by měly být oblíbené?
• indikační rozsah tekutých materiálů
• nová technologie použití ultra jemných částic, vysoké naplnění a homogenní rozptyl částic

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou, mimořádnou pevností a estetikou
• pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit,
který je vhodný pro každou kavitu

CENA: 4 900 Kč včetně DPH
(3 900 Kč včetně DPH při přihlášení do 30. 9. 2019)

Určení: PZL (5 kreditů ČSK)

Seminář částečně v anglickém jazyce – simultálně tlumočeno

PZL (5 kreditů ČSK)
14. 11. 2019, Brno
12:00-18:00, Hotel Vista
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Smažíková

Popis kurzu

teoreticko-praktický kurz:

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
Obsazeno
15. 11. 2019, Ostrava
12:00-18:00, Harmony Club Hotel
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Smažíková

Popis kurzu

teoreticko-praktický kurz:
• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
Obsazeno
15. 11. 2019, Plzeň
9:00-17:00, Hotel Plzeň
In-Office Course digitální ortodoncie s MUDr. Janou Oulickou MUDr. Jana Oulická

Popis kurzu

Kurz představí nejnovější možnosti využití digitálních technologií v každodenní ortodontické praxi.
Hlavním cílem je připravit ortodontistu a jeho tým na digitální budoucnost.

Tato změna spočívá v propojení léčebných záměrů lékaře s celým jeho týmem. Nové technologie umožní nejen vedení dokumentace, plánování léčby, komunikaci s kolegy i pacienty, ale také tvorbu vlastního rovnátka.
Kombinace digitálního plánování léčby a nepřímého lepení zámků technologií APC FF je efektivní cesta, jak ušetřit čas lékaře a dosáhnout lepších ortodontických výsledků.

Během dopolední teoretické části bude vysvětleno, jak naplánovat a zrealizovat plně digitální proces vedení ortodontické praxe. Budou objasněny základní možnosti nepřímého lepení – jejich výhody a nevýhody.
Vybraný a zkušenostmi ověřený postup vám ukáže krok za krokem, jak být při nasazování fixního aparátu rychlejší a přesnější.

Odpoledne se zaměříme na praktický nácvik nepřímého lepení. Budete mít možnost fixní aparát nepřímo naplánovat a event. nalepit. Dále proběhne live 3D tisk modelů na nejnovějším typu 3D tiskárny ověřené v ortodontické laboratoři.

TEORETICKÁ ČÁST / Hotel Plzeň
8:30 – 9:00 registrace
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:00 přednáška
12:00 – 13:30 oběd + přesun

PRAKTICKÁ ČÁST / Ordinace Třemošná u Plzně
13:30 – 15:00 praktický kurz
15:30 – 16:00 přestávka
16:00 – 17:00 praktický kurz

Součástí praktického kurzu je práce s pacienty a 3D tisk v laboratoři.

Cena:
• Pro lékaře: CZK 4 990,- / 194 EUR
• Pro zdravotní sestry: CZK 3 990,- / 155 EUR
V ceně je zahrnuta: přednáška a praktické školení s MUDr. Oulickou a občerstvení včetně oběda.

Počet získaných kreditů: 5 kreditů

Maximální počet účastníků je 10. Doporučujeme kombinaci lékař a sestra.
Registrace:
U obchodníků JPS nebo na tel. 602 323 909.
Při registraci do konce srpna 2019 obdržíte dárek 3M sluneční brýle.

ORTO (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
20. 11. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
MANAGEMENT PLÁNU LÉČBY PŘI NEMIKROBIÁLNÍCH ORÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍCH, SEMINÁŘ PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY A SESTRY Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• Úloha a kompentence DH v manažmente planu liečby pri nemikrobiálnych orálnych ochoreniach
• Funkčné + parodontálne + estetické riziko – následok nemikrobiálnych orálnych ochorení
• Vyšetrenie nemikrobiálnych poškodení zubov, parodontu a slizníc u detí, dospelých
• Abrázie, atrície, erózie: vyšetrenie, diagnostika, liečba dentálním hygienikom
• Prečo a ako sa prejaví nemikrobiálne poškodenie na zuboch, parodonte a kedy na TMK?
• Parafunkcie a ich následky, vyšetrenie, preventívne opatrenia a recall v DH
• Stanovenie diagnózy a prognózy podľa typu nemikrobiálnych ochorení
• Chemická liečba a preventívne opatrenia, protetika, implantológia, terapia dlahami
• Kazuistiky chýb a návrhy ich riešení + zostavenie plánu preventívnych opatrení
• Čo nám povie výživový protokol

CENA: 3 990 Kč včetně DPH za jednodenní seminář
(3 591 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

Seminář zaměřený na vyšetření, léčbu a stanovení preventivních opatření z pozice DH

Přednáška je ve slovenském jazyce.

DH (záštita ADH), sestry
Obsazeno
21. 11. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
MANAGEMENT PLÁNU LÉČBY PŘI NEMIKROBIÁLNÍCH ORÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍCH, SEMINÁŘ PRO DENTÁLNÍ HYGIENISTKY A SESTRY Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• Úloha a kompentence DH v manažmente planu liečby pri nemikrobiálnych orálnych ochoreniach
• Funkčné + parodontálne + estetické riziko – následok nemikrobiálnych orálnych ochorení
• Vyšetrenie nemikrobiálnych poškodení zubov, parodontu a slizníc u detí, dospelých
• Abrázie, atrície, erózie: vyšetrenie, diagnostika, liečba dentálním hygienikom
• Prečo a ako sa prejaví nemikrobiálne poškodenie na zuboch, parodonte a kedy na TMK?
• Parafunkcie a ich následky, vyšetrenie, preventívne opatrenia a recall v DH
• Stanovenie diagnózy a prognózy podľa typu nemikrobiálnych ochorení
• Chemická liečba a preventívne opatrenia, protetika, implantológia, terapia dlahami
• Kazuistiky chýb a návrhy ich riešení + zostavenie plánu preventívnych opatrení
• Čo nám povie výživový protokol

CENA: 3 990 Kč včetně DPH za jednodenní seminář
(3 591 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: DH (záštita ADH), sestry

Seminář zaměřený na vyšetření, léčbu a stanovení preventivních opatření z pozice DH

Přednáška je ve slovenském jazyce.

DH (záštita ADH), sestry
Obsazeno
22. 11. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
MANAGEMENT PLÁNU LÉČBY PŘI NEMIKROBIÁLNÍCH ORÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍCH Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

Prečo sa niektorým pacientom opakovane odlomí z výplne, zo zuba, prečo majú zvýšenú
kývavosť zubov aj keď nemajú parodontitídu? Aký je „Stresový pacient“? Záruka za ošetrenie
u rizikových pacientov.

• Úloha zubného lekára. Tam, kde končí úloha DH, ako môžem ja ako lekár pokračovať?
Čo všetko dokáže vyšetriť – ošetriť – kontrolovať DH?
• Ako stanovíme lekársku diagnózu pri nemikrobiálnych poškodeniach
• Funkčné + parodontálne + estetické riziko ako následok nemikrobiálnych ochorení
• Abrázie, atrície, erózie: ako ich vyšetrujeme, diagnostikujeme a informujeme pacienta
• Vyšetrenie nemikrobiálnych poškodení zubov, parodontu a slizníc u detí, dospelých
• Prečo a ako sa prejaví nemikrobiálne poškodenie na zuboch, parodonte a TMK?
• Parafunkcie a ich následky
• Chyby v stanovení plánu, jeho alternatív – finančné náklady na liečbu
• Chemická liečba a preventívne opatrenia, protetika, implantológia, terapia dlahami
• Kazuistiky chýb a návrhy ich riešení + zostavenie plánu liečby
• Čo nám povie výživový protokol

CENA: 3 990 Kč včetně DPH
(3 591 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

Seminář zaměřený na léčbu

Přednáška je ve slovenském jazyce.

PZL (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
22. 11. 2019, Jihlava
13:00-18:30, Hotel Gustav Mahler
MODERNÍ TRENDY VE STOMATOLOGII MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou pevností
• pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost
• indikační rozsah materiálů EssentiaHiFlo a LoFlo
• nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci

Nové skloionomerní a sklohybridní technologie od A do Z
• vlastnosti skloionomerních materiálů
• jedinečný přínos sklohybridní technologie
• nejlepší volba pro každou indikaci: skloionomer – sklohybrid

Praktická ukázka

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
28. 11. 2019, Praha
8:00-15:00, Stomatologické centrum Měchurka
OD ZTRÁTY ZUBU KE KORUNCE MUDr. Tomáš Hudler

Popis kurzu

praktický kurz dentální implantologie

• plánování implantace dle CT/OPG
• extrakce zubu a okamžitá implantace live na chirurgickém sále
• jednoduchá solo implantace
• tvarování emergence profile
• protetické ošetření implantátu

CENA: 4 900 Kč včetně DPH

Určeno pro: implantology (5 kreditů ČSK)

Bonus k Vaší účasti:
Sborník studií v ceně, zahrnující nejnovější studie a kazuistiky k materiálům Geistlich, k implantačním systémům, příklady kazuistik.

Implantology (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
29. 11. 2019, Brno
13:00-18:30, Hotel Vista
NOVINKA! VYŠETŘENÍ PACIENTA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PRAXI DENTÁLNÍ HYGIENISTKY doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD

Popis kurzu

• Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta, proveditelné v běžné praxi dentální hygienistky
• Metody a způsoby identifikace nejčastějších onemocnění dutiny ústní, významných v praxi dentální hygienistky
• Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí
• Komunikace se zubním lékařem, pojetí podezření, diagnostická úvaha a mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 29.10. 2019)

Určeno pro: DH (záštita ADH)

Každý účastník obdrží malý dárek.

 

DH (záštita ADH)
29. 11. 2019, Lovosice
12:00-18:00, Hotel Lev
RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP K ENDODONTICKÉMU OŠETŘENÍ – PRAKTICKÝ KURZ MODERNÍ ENDODONCIE MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Biologické a morfologické podklady, indikace k ošetření
• Izolace a příprava zubu, práce s kofferdamem, preendo dostavba
• Přístup ke kanálkům a jejich zabezpečení, glidepath
• Strojové opracování kořenových kanálků, sekvenční vs. jednonástrojové systémy
• Výplachový protokol, význam jednotlivých látek
• Trojrozměrné zaplnění kořenového systému, vertikální kondenzace, teplá gutaperča na nosiči
• Postendodoncie, význam a možnosti
• Zajímavé kazuistiky, reendodoncie, oprava chyb

Praktická část
• Opracování a zaplnění kořenového kanálku
• Účastníci kurzu si s sebou mohou přinést extrahované, vysterilizované zuby s vypreparovaným trepanačním otvorem, na kterých mohou provést preparaci a zaplnění kanálků.

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 29. 10. 2019)

Každý účastník kurzu obdrží set kořenových nástrojů Maileffer od firmy Densply Sirona v hodnotě 2 000 Kč.

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
29. 11. 2019, Plzeň
13:00-18:30, Parkhotel Congress Center
Protetické ošetření implantátů MUDr. Roman Tichý

Popis kurzu

• Problematika protetických ošetření na implantátech, nejdůležitější aspekty a problémy, správné tvarování gingivy
• Spolupráce s laborantem a chirurgem
• Techniky otiskování a využití otiskovacích hmot a lžic
• Předání finální práce pacientovi
• Rozdíly mezi protetickými řešeními
• Protetické ošetření implantátů – praktická část

CENA: 3 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
06. 12. 2019, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz nyní v délce 8 h) Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• demineralizace skloviny – prevence a ošetření, vhodné způsoby a produkty
• fluoridace zubů – kdy mají fluoridy efekt a kdy ne, kdy zvolit jinou alternativu
• profesionální dentální hygiena – inovativní postup, který šetří váš čas i ruce a současně je šetrnější pro pacienta

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech
CENA: 3 490 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
Obsazeno
06. 12. 2019, Jihlava
12:00-18:00, Hotel Gustav Mahler
ZÁKLADY PRÁCE S KOFFERDAMEM MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

Teoreticko-praktický kurz.

• Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství
• Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
• Vybavení pro práci s kofferdamem
• Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky
• Nasazení v nepříznivých situacích
• Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
• Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 6. 11. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
06. 12. 2019, Ostrava
13:00-18:30, Harmony Club Hotel
POSTENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ MDDr. Tomáš Buchta

Popis kurzu

• Problematika endodontické terapie: výplachové techniky, preendodontické ošetření, izolace kofferdamem, správné očištění kavity
• Provizorní vs. definitivní výplň
• AKU- adhezivní koronální uzávěr
• Typy, generace a správné použití adhezivních systémů
• Problematika použití FRC čepů, různé dostavbové materiály
• Indikace přímých a nepřímých rekonstrukcí, možnosti řešení
• komplikací vzniklých během postendodontického ošetření
• Otiskování a protokoly adhezivní fixace nepřímých prací

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
06. 12. 2019, Praha
12:00-18:00, Hotel Chvalská tvrz
DEZINFEKCE, STERILIZACE A KONTROLY ÚČINNOSTI MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

Popis kurzu

NOVINKA !!!

Předpisy a normy pro obor sterilizace a dezinfekce

Sterilizace:
• způsoby: parní, horkovzdušná, plazmová, radiační, formaldehydová,etylenoxidová
• přesterilizační příprava zdravotnických prostředků (strojní, ruční, čistící a dezinfekční přípravky, balení, kontrola účinnosti)
• sterilizační obaly jednorázové a pro opakované použití
• kontrola účinnosti sterilizace: monitorování cyklu, sterilizační deník, nebiologické a biologické indikátory sterilizace, kontrola sterility zdravotnických prostředků
• poškození zdravotnických prostředků vlivem nesprávně používaných čistících a dezinfekčních přípravků
• validace sterilizace

Dezinfekce:
• metody fyzikální a chemické
• přípravky a jejich uvedení na trh v ČR
• způsoby aplikace dezinfekčních přípravků
• hlavní zásady a postupy pro různé použití (dezinfekce rukou, zdravotnických prostředků, ploch a povrchů apod.
• dezinfekce sliznic
• kontrola účinnosti dezinfekce metodami mikrobiologickými, chemickými

Mechanická očista podlah, ploch a povrchů různých materiálů:
• úklid a sanitace – metody, prostředky, úklidové pomůcky
• kontrola účinnosti metodami chemickými, mikrobiologickými

Provozní řády podle specifikace provozu pracoviště:
• hygienicko- epidemiologický režim pracoviště
• dezinfekční plány
• sterilizační postupy

Zdravotní rizika při práci se sterilizátory, myčkami, dezinfekčními a čistícími přípravky

Praktický miniworkshop: Beata Szabová – produktový specialista Durr Dental:
Dezinfekční plán – snadno a bezpečně
• Jak prodloužit životnost a funkčnost zubní soupravy?
Ošetřování odsávacího zařízení
• Ideální dezinfence a péče o ruce, hygiena rukou
• Jak snadno a rychle číst v dezinfekčním plánu

CENA: 1 690 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL, DH (záštita ADH), sestry

PZL, DH (záštita ADH), sestry
10. 01. 2020, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz v délce 8 h) Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• demineralizace skloviny – prevence a ošetření, vhodné způsoby a produkty
• fluoridace zubů – kdy mají fluoridy efekt a kdy ne, kdy zvolit jinou alternativu
• profesionální dentální hygiena – inovativní postup, který šetří váš čas i ruce a současně je šetrnější pro pacienta

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech
CENA: 3 490 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
17. 01. 2020, Brno
13:00-18:30, Hotel Vista
Onemocnění dutiny ústní II - diferenciální diagnostika MUDr. Hana Poskerová

Popis kurzu

• diferenciální diagnostika bílé plochy
– lichen planus, leukoplakie, orální kandidóza, bílý spongiózní névus
• diferenciální diagnostika puchýře, eroze, vředu
– změny traumatické, infekční, autoimunitní
• diferenciální diagnostika pigmentových změn
– pigmentace ústní sliznice zevní a vnitřní

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 17. 12. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
24. 01. 2020, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
Protokol vyšetření a léčby pacienta s parodontitidou/periimplantitidou Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• Kompletný postup vyšetrenia a ošetrenia pacienta s parodontitídou
• Ponuka nových typov vyšetrení „balík“ pre celú rodinu
• Dentálna hygiena neznamená iba „čistenie“ zubov
• Rozdiely medzi hygienou a liečbou zubov a parodontu
• Zvýšenie efektivity vyšetrenia a tvorby plánu liečby a recallu
• Ako orálne zdravie ovplyvňuje celkový zdravotný stav
• Základy mikrobiológie, čo všetko máme vedieť o niektorých baktériách
• Genetické vyšetrenie, čo máme vedieť o polymorfizme, ako to interpretovať pacientovi
• Efektívny recall systém – zvýšený príjem z finančne menej náročných výkonov

Mechanická kontrola biofilmu je vykonávaná ako liečba alebo ako prevencia. Ak nánosy na zuboch spôsobili ochorenie (zápal, zubný kaz), označujeme ich odstraňovanie ako liečbu gingivitídy, ale tiež ako preventívny zákrok, ktorým zabraňujeme vzniku parodontitídy. Odstraňovanie pigmentov z povrchu skloviny zuba je výkon estetický. V aktívnej fáze parodontitídy sú všetky výkony v parodontálnom vačku liečebné.

Kazuistiky z vašich ordinací
• Kazuistiky – rozbor správnych a nesprávnych liečebných postupov, chyby v liečbe
• Postup kompletného vyšetrenia
• Návrh chemickej lokálnej a celkovej liečby
• Indikácia chirurgickej liečby

CENA: 3 390 Kč včetně DPH
(2 712 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 15. 12. 2019)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
27. 01. 2020, Brno
12:30-18:00, Hotel Vista
AUGMENTACE MĚKKÝCH TKÁNÍ V OKOLÍ IMPLANTÁTU II. – PRAKTICKÝ KURZ NA PRASEČÍCH ČELISTECH MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Popis kurzu

• Pokračování úspěšného workshopu.
• Seznámení s dalšími technikami augmentace měkkých tkání a řešení specifických problémů pomocí augmentace měkkých tkání.
• Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.
• Volba augmentačních materiálů a metod. Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.

Určeno pro: Implantology

CENA:
4 290 Kč včetně DPH / 5 kreditů ČSK

Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

Každý účastník obdrží ZDARMA exklusivně od JPS nástroj Hu-Friedy – periosteal Dr. BUSER
v hodnotě 2 795 Kč

Implantology (5 kreditů ČSK)
07. 02. 2020, Plzeň
13:00-18:30, Primavera Hotel
VTEŘINOVÁ POLYMERACE A FOTOKOMPOZITA V DISTÁLNÍM ÚSEKU MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Popis kurzu

Fotopolymerace
• Rozdělení polymeračních lamp
• Vteřinová polymerace
• „Homeopatická polymerace“

Matricové systémy – přehled a evoluce
• Kdy a který matricový systém
• Jak zhotovit dobrý bod kontaktu
• Jak zhotovit mechanicky odolnou výplň

BULK kompozita
• Rozdělení
• Požadované vlastnosti
• Moderní SMART materiály

Moderní fotokompozita
• Klasifikace fotokompozit
• Rizika a výhody nanohybridních kompozit
• Modelace okluze – klasicky a moderní alternativy

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
14. 02. 2020, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz v délce 8 h) Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• demineralizace skloviny – prevence a ošetření, vhodné způsoby a produkty
• fluoridace zubů – kdy mají fluoridy efekt a kdy ne, kdy zvolit jinou alternativu
• profesionální dentální hygiena – inovativní postup, který šetří váš čas i ruce a současně je šetrnější pro pacienta

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech
CENA: 3 490 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
21. 02. 2020, Ústí nad Labem
13:00-18:30, Clarion Congress Hotel
Estetika a funkce frontálního úseku MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

Teoreticko-praktický seminář:

Od přímých kompozitních výplní po celokeramické fasety…
• minimálně invazivní přístup, bioemulace
• kofferdam a izolace pracovního pole
• plánování léčby – wax up, mock up
• adhesivní příprava
• přímé dostavby III., IV. a V.třídy
• výběr barvy, matrice a modelačních nástrojů
• modelace, tvary a postavení zubů
• řezákové vs. špičákové vedení
• přímé fasety vstřikovací technikou
• nepřímé fasety, polokorunky a korunky
• adhesivní příprava a lepení celokeramiky

LIVE: praktická stratifikace kompozitní výplně IV.třídy

CENA: 2 590 Kč včetně DPH
Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
28. 02. 2020, Jihlava
13:00-18:30, Hotel Gustav Mahler
PARODONTOLOGIE V PRAXI MUDr. Markéta Harakaľová

Popis kurzu

• Diagnostika nejčastějších onemocnění parodontu a sliznic dutiny ústní
• Zkušenosti z parodontologické praxe: postupy vyšetření a ošetření, spolupráce s dentálními hygienistkami, základy ostření nástrojů, kazuistiky
• Zkušenosti s chirurgickou a laserovou terapií

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 28. 1. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
28. 02. 2020, České Budějovice
13:00-18:30, Hotel Vita
NOVÁ GENERACE KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S RŮZNOU VISKOZITOU A MIMOŘÁDNOU PEVNOSTÍ MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

• Pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost
• Injekční technika – jak postupovat krok za krokem (použití EXACLEAR a G-aenial Universal Injectable)
• Essentia – zjednodušený systém odstínů
• Essentia Universal – univerzální výplňový kompozitní materiál ve třech viskozitách – jeden odstín pro všechny indikace, indikační rozsah materiálů  Essentia HiFlo a LoFlo
• EverX Flow – vlákny zesílený zatékavý kompozit v odstínu dentin a bulk pro
řešení všech vašich případů na úkor časovému prostoru věnovanému – Essentia

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
06. 03. 2020, Ostrava
13:00-18:30, Hotel Harmony
NOVÁ GENERACE KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S RŮZNOU VISKOZITOU A MIMOŘÁDNOU PEVNOSTÍ MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

• Pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost
• Injekční technika – jak postupovat krok za krokem (použití EXACLEAR a G-aenial Universal Injectable)
• Essentia – zjednodušený systém odstínů
• Essentia Universal – univerzální výplňový kompozitní materiál ve třech viskozitách – jeden odstín pro všechny indikace, indikační rozsah materiálů  Essentia HiFlo a LoFlo
• EverX Flow – vlákny zesílený zatékavý kompozit v odstínu dentin a bulk pro
řešení všech vašich případů na úkor časovému prostoru věnovanému – Essentia

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
13. 03. 2020, Brno
13:00-18:30, Hotel Vista
KVALITNÍ FIXACE. JAK NA TO? MDDr. Barbora Vágnerová

Popis kurzu

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu manuálně a technologicky náročných
kroků, které pracně provádí ošetřující lékař i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce,
která je přesná a trvanlivá.

Závěrečným krokem všech těchto postupů je fixace protetické práce, postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost ošetření fixní protetikou – jinými slovy, i ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebude mít optimální životnost, estetiku ani funkci, nebude-li
správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obecně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a provizorium), když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení
protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je přehledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlepší možnou vazbu protetických prací k TZT.

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
13. 03. 2020, Praha
13:00-18:30, Hotel DUO
VTEŘINOVÁ POLYMERACE A FOTOKOMPOZITA V DISTÁLNÍM ÚSEKU MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Popis kurzu

Fotopolymerace
• Rozdělení polymeračních lamp
• Vteřinová polymerace
• „Homeopatická polymerace“

Matricové systémy – přehled a evoluce
• Kdy a který matricový systém
• Jak zhotovit dobrý bod kontaktu
• Jak zhotovit mechanicky odolnou výplň

BULK kompozita
• Rozdělení
• Požadované vlastnosti
• Moderní SMART materiály

Moderní fotokompozita
• Klasifikace fotokompozit
• Rizika a výhody nanohybridních kompozit
• Modelace okluze – klasicky a moderní alternativy

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
27. 03. 2020, Plzeň
12:00-17:30, Parkhotel Congress Center
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
• Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
• Bezpečný příchod k postiženému, zjištení stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku
• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců
• Automatizované externí defibrilátory
• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 2 790 Kč včetně DPH
(2 232 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 27. 2. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie,
stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
27. 03. 2020, Brno
13:00-18:30, Hotel Vista
KOMUNIKACE – JAK MOTIVOVAT PACIENTA KE SPOLUPRÁCI PhDr. Martina Venglářová

Popis kurzu

Cesta od člověka k člověku je někdy klikatá…

Se změnami ve společnosti přicházejí také změny v komunikaci s klienty či pacienty. Chceme-li dobře spolupracovat, může se nám hodit lépe porozumět způsobům myšlení, prožívání a následným reakcím druhých lidí.

Doby, kdy byl pacient nastaven bez diskuse vyplnit doporučení odborníka, jsou pryč.
Jak tedy motivovat pacienta ke spolupráci?
Novým trendem v přístupu ke klientům zdravotní péče je otevřená spolupráce, hledání cest, jak respektovat možnosti a nastavení klienta a v tomto poli nalézt odpovídající řešení.

Jako nástroje vidíme vytvoření pracovní koalice, vztahu mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem.
Můžeme využít techniky motivačních rozhovorů. Dobře se v praxi osvědčilo hledat takový styl komunikace, který nejlépe sedí konkrétnímu člověku. Nejde nám o to klienty polepšit či dovychovat, ale motivovat je pro dobrou spolupráci.

Každý z nás je osobitý jedinec. Máme svou výbavu v komunikaci i dalších sociálních kompetencích. Ty
používáme, abychom předali své odborné znalosti klientům. Pro dobrou spolupráci je užitečné začít rozpoznáním svého komunikačního stylu a nasměrovat pozornost tam, kde nedosahujeme takového efektu, jaký potřebujeme.

Seminář nabízí pohled na vlastní styl přístupu ke klientovi, rozpoznání rizik v komunikaci. Přiblíží účastníkům možnosti motivace dospělých klientů ke spolupráci.

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 27. 2. 2020)

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
03. 04. 2020, Zlín
13:00-18:30, Hotel Baltaci Atrium
Adhezivní můstky MUDr. Jana Krňoulová

Popis kurzu

SYLABUS:
Adhezivní můstky
• Indikace a materiály
• Dočasné a definitivní řešení malých defektů chrupu
• Konstrukční zásady, preparace, provizorní ošetření a fixace

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
06. 04. 2020, Praha
Hotel Chvalská Tvrz, 12:30_18:00
AUGMENTACE MĚKKÝCH TKÁNÍ V OKOLÍ IMPLANTÁTU II. – PRAKTICKÝ KURZ NA PRASEČÍCH ČELISTECH MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Popis kurzu

• Pokračování úspěšného workshopu.
• Seznámení s dalšími technikami augmentace měkkých tkání a řešení specifických problémů pomocí augmentace měkkých tkání.
• Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.
• Volba augmentačních materiálů a metod. Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.

Určeno pro: Implantology

CENA:
4 290 Kč včetně DPH / 5 kreditů ČSK

Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

Každý účastník obdrží ZDARMA exklusivně od JPS nástroj Hu-Friedy – periosteal Dr. BUSER
v hodnotě 2 795 Kč

Implantology (5 kreditů ČSK)
23. 04. 2020, Plzeň
12:00-18:00, Parkhotel Congress Centre
Základy práce s kofferdamem MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

SYLABUS
• Postavení kofferdamu v současném zubním lékařství
• Charakteristika, funkce a indikace kofferdamu
• Vybavení pro práci s kofferdamem
• Možnosti nasazení kofferdamu, kofferdamové techniky
• Nasazení v nepříznivých situacích
• Novější kofferdamové systémy – výhody a nevýhody
• Praktický nácvik nasazení kofferdamu na zubních simulátorech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 23. 3. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
23. 04. 2020, Brno
13:00-18:30, Hotel Vista
ORL A STOMATOLOGIE – TÉMATA A TRENDY NA HRANICI OBORŮ MUDr. et MUDr. Petr Kocum

Popis kurzu

• Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů
• Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?
• Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?
• Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní aneb vyřeší to krčař či zubař?
• Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida – zuby častější příčinou než si myslíme
• Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie
• Závěr

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 392 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 23. 3. 2020)

Určeno pro: Implantology, PZL (5 kreditů ČSK)

Implantology, PZL (5 kreditů ČSK)
24. 04. 2020, Praha
13:00-18:30, Hotel Chvalská Tvrz
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PACIENTA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PRAXI PZL doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD

Popis kurzu

• Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta, proveditelné v běžné praxi praktického zubního lékaře
• Metody a způsoby vyšetření cervikokraniomandibulárního komplexu, identifikace nejčastějších onemocnění v rámci somatického vyšetření
• Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí
• Mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně
diagnostickou rozvahu

CENA: 2 690 Kč včetně DPH
(2 152 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 24. 3. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

 

PZL (5 kreditů ČSK)
14. 05. 2020, Praha
13:00-18:30, Hotel DUO
ORL a stomatologie - témata a trendy na hranici oborů MUDr. et MUDr. Petr Kocum

Popis kurzu

• Úvod – kdo a co lépe?, spolupráce oborů
• Syndrom spánkové apnoe, chrápání – co s tím?
• Onemocnění TMK nebo onemocnění ucha?
• Absces krku, kolemčelistní zánět – krční či odontogenní aneb vyřeší to krčař či zubař?
• Sinusitidy nosní a zubní etiologie, implantát a sinusitida – zuby častější příčinou než si myslíme
• Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie
• Závěr

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 392 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 14. 5. 2020)

Určeno pro: Implantology, PZL  (5 kreditů ČSK)

Implantology, PZL (5 kreditů ČSK)
15. 05. 2020, Brno
12:00-18:00, Hotel Santon
VYUŽITÍ SCHÉMAT PŘI VYSVĚTLOVÁNÍ PROBLEMATIKY PARODONTITIDY JAKO LOKÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MOŽNÝM VLIVEM NA VZNIK CELKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

Kazuistiky mikrobiálnych a nemikrobiálnych ochorení parodontu, návrhy plánu liečby
• správne a chybné liečebné postupy,
• rozbory chýb zo strany ošetrujúceho a zo strany pacienta,
• ako a kedy kombinovať mechanickú + chemickú + minimálne invazívnu chirurgickú liečbu,
• ako zjednodušiť vysvetlenie pomocou schém a obrázkov,
• návrhy a ukážky motivačných schém.

Workshop:

práca so schémami, pomocou ktorých vie ošetrujúci jednoduchšie vysvetliť pacientovi vzniknutý problém: štruktúra a obsah parodontálneho vačku, vznik ochorenia, porovnanie zdravé/choré, mukozitída, periimplantitída, šírenie baktérií z parodontu do ďalších orgánov

Návrhy vyšetrení:

na zistenie nepriaznivých účinkov zápalu, prakticky –CRP test, DNA test na analýzu
paropatogénov a geneticky podmienenej poruchy v parodonte – ako vysvetliť, že niektoré formy nie
je možné liečiť dentálnou hygienou

Objasnenie najčastejšie sa šíriacich mýtov o orálnom zdraví
Ako riešiť nespolupracujúceho pacienta:
• „Ja nepotrebujem navštevovať dentálneho hygienika, chodím na preventívne prehliadky“
• „Krvácanie ďasien spôsobuje nedostatok vitamínu C a minerálov“
• „Zubná pasta a ústna voda vyriešia všetky moje problémy so zubami“
• „Zubný kameň sa mi tvorí často, pretože máme tvrdú vodu“
• „Ja si bielim zuby aj bez pomoci dentálneho hygienika“

CENA: 3 890 Kč včetně DPH (3 112 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 15. 4. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

Exklusivně od JPS: dárek v hodnotě 1 797 Kč pro Vás v ceně kurzu
– nástroj Hu-Friedy scaler SH6/79E2

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
20. 05. 2020, České Budějovice
12:00-18:00, Hotel Vita
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Smažíková

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
21. 05. 2020, Jihlava
12:00-18:00, Hotel Gustav Mahler
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI SWISS DENTAL ACADEMY Ing. Bc. Jana Smažíková

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 2 990 Kč včetně DPH
(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
29. 05. 2020, Ostrava
12:00-18:00, Harmony Club Hotel
Dezinfekce, sterilizace a kontroly účinnosti MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

Popis kurzu

Předpisy a normy pro obor sterilizace a dezinfekce

Sterilizace:
• způsoby: parní, horkovzdušná, plazmová, radiační, formaldehydová, etylenoxidová
• přesterilizační příprava zdravotnických prostředků (strojní, ruční, čistící a dezinfekční přípravky, balení, kontrola účinnosti)
• sterilizační obaly jednorázové a pro opakované použití
• kontrola účinnosti sterilizace: monitorování cyklu, sterilizační deník, nebiologické a biologické indikátory sterilizace, kontrola sterility zdravotnických prostředků
• poškození zdravotnických prostředků vlivem nesprávně používaných čistících a dezinfekčních přípravků
• validace sterilizace

Dezinfekce:
• metody fyzikální a chemické
• přípravky a jejich uvedení na trh v ČR
• způsoby aplikace dezinfekčních přípravků
• hlavní zásady a postupy pro různé použití (dezinfekce rukou, zdravotnických prostředků, ploch a povrchů apod.
• dezinfekce sliznic
• kontrola účinnosti dezinfekce metodami mikrobiologickými, chemickými

Mechanická očista podlah, ploch a povrchů různých materiálů:
• úklid a sanitace – metody, prostředky, úklidové pomůcky
• kontrola účinnosti metodami chemickými, mikrobiologickými

Provozní řády podle specifikace provozu pracoviště:
• hygienicko- epidemiologický režim pracoviště
• dezinfekční plány
• sterilizační postupy

Zdravotní rizika při práci se sterilizátory, myčkami, dezinfekčními a čistícími přípravky

Praktický miniworkshop
Beata Szabová – produktový specialista Durr Dental:
Dezinfekční plán – snadno a bezpečně
• Jak prodloužit životnost a funkčnost zubní soupravy?
Ošetřování odsávacího zařízení
• Ideální dezinfence a péče o ruce, hygiena rukou
• Jak snadno a rychle číst v dezinfekčním plánu

CENA: 1 690 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL, DH (záštita ADH), sestry

PZL, DH (záštita ADH), sestry
29. 05. 2020, Jihlava
13:00-18:30, Hotel Gustav Mahler
Kvalitní fixace. Jak na to ? MDDr. Barbora Vágnerová

Popis kurzu

Proces výroby protetické práce je složitý a obsahuje řadu manuálně a technologicky náročných
kroků, které pracně provádí ošetřující lékař i zubní technik tak, aby dosáhli výsledné práce,
která je přesná a trvanlivá. Závěrečným krokem všech těchto postupů je fixace protetické práce,
postup, jehož výsledek ultimátně ovlivňuje úspěšnost ošetření fixní protetikou – jinými
slovy, i ta nejkvalitnější, nejpřesnější a nejpropracovanější protetická práce nebude mít optimální
životnost, estetiku ani funkci, nebude-li správně fixovaná k preparovanému povrchu TZT.

Je až s podivem, jak malý důraz klademe, zubní lékaři obecně, na technologii fixací protetických prací, ve srovnání se zbytkem procesu výroby protetické práce (od návrhu přes mock up, preparaci, otiskování, výrobu v laboratoři a provizorium), když je neoddiskutovatelné, že kvalita spojení
protetické práce s povrchem TZT je určující pro výsledek.

Cílem přednášky je racionalizovat fixace, rozdělit je přehledně podle materiálu a typu protetické práce a typu fixace i fixačního materiálu tak, abychom došli k přehledným protokolům, které jsou obecně platné a zajistí nejlepší možnou vazbu protetických prací k TZT.

CENA: 1 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
05. 06. 2020, Praha
12:00-18:00, Hotel DUO
Management léčby zubního kazu MUDr. Tatiana Klamárová

Popis kurzu

SYLABUS
• Etiológia mikrobiálnych ochorení v ústnej dutine
• Vyšetrenie kariologického pacienta a stanovenie rizika vzniku zubného kazu
• Zostavenie plánu preventívnych opatrení a liečby na základe určenia stupňa rizika vzniku zubného kazu
• Plán liečby u rizikových skupín pacientov- deti, tehotné ženy, pacienti s nedostatkom sliny
• Neinvazívna liečba zubného kazu, stabilizácia orálneho mikrobiómu antimikrobiálními prostriedkami, remineralizačná terapia
• Mikroabrazívna liečba bielej škvrny
• Pečatenie- indikácia, výber vhodných materiálov v závislosti od typu pacienta

CENA: 3 290 Kč včetně DPH (2 632 Kč včetně DPH = 20% sleva při přihlášení do 5. 5. 2020)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
12. 06. 2020, Praha
10:00-18:00, Hotel DUO
PREVENCE ORÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ A PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz v délce 8 h) Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST
A. Návrh hygienické fáze léčby u:
• kariologického pacienta, parodontologického pacienta, onkologického pacienta
• pacienta s ortodontickým aparátem, pacienta s implantáty, pacienta s erozemi
• u pacientů před bělením zubů

B. Novinky
• demineralizace skloviny – prevence a ošetření, vhodné způsoby a produkty
• fluoridace zubů – kdy mají fluoridy efekt a kdy ne, kdy zvolit jinou alternativu
• profesionální dentální hygiena – inovativní postup, který šetří váš čas i ruce a současně je šetrnější pro pacienta

C. Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů
• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
• rozdělení zubů na plochy
• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

PRAKTICKÁ ČÁST
• práce s kyretami, nácvik na fantomech
CENA: 3 490 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
12. 06. 2020, Břasy
10:00-22:00, Darovanský Dvůr
Stomatologický víkend: KOMPLETNÍ ESTETICKÉ A FUNKČNÍ REKONSTRUKCE – ZVYŠOVÁNÍ SKUSU – Z POHLEDU LÉKAŘE A ZUBNÍHO TECHNIKA MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

PÁTEK 12. 6. 2020
• analýza počátečního stavu, fotoprotokol
• abraze, eroze, atrice a jejich etiopatogeneze
• plánování léčby – přímo či nepřímo?
• spolupráce s technikem – stanovení výšky skusu
• wax up, mock up
• minimálně invazivní přístup, bioemulace
• kofferdam a izolace pracovního pole
• adhesivní příprava
• přímé dostavby všech tříd
• výběr barvy, matrice a modelačních nástrojů
• tri_laminární technika vrstvení
• postendodontické dostavby, ferrule efekt
• preparace a otiskování
• provizoria

SOBOTA 13. 6. 2020
• protetické ošetření distálního úseku
• kompozitní vs. celokeramické náhrady
• protetické ošetření frontálního úseku
• přímé fasety vstřikovací technikou
• adhesivní lepení

Diskuze účastníků

CENA:
6 990 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a celého programu
800 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
5 590 Kč cena pro studenta vč. ubytování a celého programu
5 990 Kč za osobu bez ubytování vč. celého programu

Určeno pro: PZL (10 kreditů ČSK)

 

PZL (10 kreditů ČSK)
Obsazeno
13. 06. 2020, Břasy
09:00-14:00, Darovanský Dvůr
Stomatologický víkend: KOMPLETNÍ ESTETICKÉ A FUNKČNÍ REKONSTRUKCE – ZVYŠOVÁNÍ SKUSU – Z POHLEDU LÉKAŘE A ZUBNÍHO TECHNIKA MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

PÁTEK 12. 6. 2020
• analýza počátečního stavu, fotoprotokol
• abraze, eroze, atrice a jejich etiopatogeneze
• plánování léčby – přímo či nepřímo?
• spolupráce s technikem – stanovení výšky skusu
• wax up, mock up
• minimálně invazivní přístup, bioemulace
• kofferdam a izolace pracovního pole
• adhesivní příprava
• přímé dostavby všech tříd
• výběr barvy, matrice a modelačních nástrojů
• tri_laminární technika vrstvení
• postendodontické dostavby, ferrule efekt
• preparace a otiskování
• provizoria

SOBOTA 13. 6. 2020
• protetické ošetření distálního úseku
• kompozitní vs. celokeramické náhrady
• protetické ošetření frontálního úseku
• přímé fasety vstřikovací technikou
• adhesivní lepení

Diskuze účastníků

CENA:
6 990 Kč plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč. ubytování a celého programu
800 Kč příplatek za jednolůžkový pokoj
5 590 Kč cena pro studenta vč. ubytování a celého programu
5 990 Kč za osobu bez ubytování vč. celého programu

Určeno pro: PZL  (10 kreditů ČSK)

PZL (10 kreditů ČSK)
Obsazeno

Pro studenty

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
06. 11. 2019, Brno
14:00 - 18:00, Stomatologické centrum Brno
Protetika na implantátech 6.11.2019 Workshop pro studenty

Popis kurzu

Workshop pro studenty 4. a 5. ročníku.

SYLABUS

 • Teoretický úvod
 • 3D plánování ošetření, praktická část: práce s CBCT
  (Vatech PaX-i3D Smart, Ez3D Plus)
 • Protetika na implantátech, praktická část: otisky a předávání protetiky

 

Cena: 500 Kč
ZDARMA pro členy programu START s JPS

Studenty
07. 11. 2019, Brno
14:00 - 18:00, Stomatologické centrum Brno
Protetika na implantátech 7.11.2019 Workshop pro studenty

Popis kurzu

Workshop pro studenty 4. a 5. ročníku.

SYLABUS

 • Teoretický úvod
 • 3D plánování ošetření, praktická část: práce s CBCT
  (Vatech PaX-i3D Smart, Ez3D Plus)
 • Protetika na implantátech, praktická část: otisky a předávání protetiky

 

Cena: 500 Kč
ZDARMA pro členy programu START s JPS

Studenty

Rychlý Kontakt:

Vladana Slámová

Koordinátorka Akademie +420 770 139 676 slamova@jps.cz