Akademie

Akademie JPS se specializuje na certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou seminářů i praktických kurzů. Připravujeme pro vás tradičně řadu zajímavých odborných přednášek a workshopů ve všech regionech v ČR. Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce. Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.


Kurzy a přednášky

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
PDF
Přihláška
23. 02. 2024, Praha
12:00, Vienna House by Wyndham Andel's Prague

Popis kurzu

Jedinečná příležitost potkat největší kapacity v oboru poprvé společně v Praze, vychutnat si výborné jídlo a večer si nechat zpříjemnit koncertem Brass Avenue. 

Pátek 23. 2. 2024

9:00-11:00 Workshop "Jak zlepšit biologické a estetické výsledky v regeneraci měkkých a tvrdých tkání pomocí zcela vstřebatelných cross-linkových kolagenových biomateriálů," Dr. Michele Perelli

12:00-12:45 Registrace a coffee break

12:45 Zahájení, Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

13:00–14:30 Předvídatelné augmentační techniky pro regeneraci tvrdých a měkkých tkání za použití inovativních vstřebatelných kolagenových biomateriálů, Dr. Michele Perelli

14:30–15:30 Symbióza managementu tvrdých a měkkých tkání pro dlouhodobý úspěch implantátu: biologický koncept, 1. část, Dr. Thomas Hanser

15:30–16:00 Coffee break

16:00–17:30 Symbióza managementu tvrdých a měkkých tkání pro dlouhodobý úspěch implantátu: biologický koncept, 2. část, Dr. Thomas Hanser

17:30–18:15 Porovnání augmentačních technik v atrofovaných laterálních úsecích dolní čelisti, Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

18:15 Diskuze

19:00 Společenské setkání u večeře a večerní kulturní program

Sobota 24. 2. 2024

8:30–10:00 Prevence a léčba periimplantitidy, 1. část, Dr. Frank Schwarz

10:00–10:30 Coffee break

10:30–12:00 Prevence a léčba periimplantitidy, 2. část, Dr. Frank Schwarz

12:00–13:00 Oběd

13:00–14:30 Imediátní zatížení v současné implantologii: digitalní přístup, 1. část, Dr. David Norré

14:30–15:00 Coffee break

15:00–16:30 Imediátní zatížení v současné implantologii: digitalní přístup, 2. část, Dr. David Norré

16:30 Diskuze a rozloučení, Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS

Cena: 17 190 Kč včetně DPH

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci na oba dny, občerstvení, propagační materiály a vstup na večerní kulturní program

Cena pro doprovod na večerní kulturní program: 1 790 Kč včetně DPH

Cena za workshop: 1 790 Kč včetně DPH

Bodové ohodnocení ČSK: 10 kreditů

Informace a podmínky:

Přednášky v anglickém jazyce budou simultánně tlumočeny do českého jazyka. Registrace je platná po uhrazení registračního poplatku. V případě zásahu vyšší moci a nutnosti přesunutí kongresu na nový termín bude registrace automaticky převedena na nový termín. Změna programu vyhrazena. Podmínky účasti jsou detailně uvedeny na internetových stránkách kongresu www.hvezdyimplantologie.cz

Storno podmínky: do 23. 12. 2023 – 0 % | od 24. 12. 2023 do 8. 2. 2024 – 50 % z uhrazeného registračního poplatku | od 9. 2. 2024 – 100 % z uhrazeného registračního poplatku.

Implantology
01. 03. 2024, Praha 7
09:00, Showroom Dentsply Sirona
ERGONOMIE, EFEKTIVITA A MANAGEMENT PRAXE - ČTYŘRUČNÍ PRÁCE A ROZDĚLENÍ PRÁCE V TÝMU
MDDr. Břetislav Martinák

Popis kurzu

• Teoretické základy ergonomie

• Ergonomické uspořádání praxe

• Chybné realizace + moderní pojetí ergonomické ordinace ergonomické ordinace

• správný sed

• polohování pacienta

• příprava pracoviště

• zhotovení výplně – 4ručně

• endodontické ošetření – 4ručně

• chirurgie – 4ručně

• protetika – tipy triky

• rozdělení práce v rámci týmu

• management praxe

• efektivita práce

• intenzivní praktický část– 4ruční práce

• tipy a triky

• diskuse

Kurz je určen pro dentální tým lékař/ka – asistent/ka.

Teoretický základ (ergonomie, 4ruční práce, uspořádání pracoviště, osvětlení, práce se zvětšením…) bude doplněn o reálné i video ukázky ošetření skutečného pacienta a důkladným praktickým nácvikem pod dohledem lektora, který bude vše ukazovat na stomatologických soupravách, jako by šlo o reálné ošetření.

Naučíme Vás správný sed, základy 4ruční práce, vzájemné respektování členů týmu, práci bez i se zvětšením, plánování a mnohé další.

CENA: 14 390 Kč včetně DPH (lékař/ka + asistence)

Počet účastníků praktického kurzu je z kapacitních důvodů omezen (max. 12 osob – 6 týmů).

PZL
Obsazeno
14. 03. 2024, Praha
08:00, Hotel DUO
SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ POSTUPY V PROFYLAXI - PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ
Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

• vyšetření – čeho je potřeba si všímat, na co důležité se zapomíná

• bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit

• bílé skvrny na sklovině – bakteriální x nebakteriální

• kdy fluoridy používat a kdy nemají smysl, alternativy fluoridů

• eroze zubní skloviny – principy erozí interních x externích, jak erozi předcházet

• nemikrobiální poškození skloviny

• parodontitis – vhodné postupy a produkty pro pacienta s parodontitídou

PRAKTICKÁ ČÁST

Práce s kyretami

• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů

• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb

• rozdělení zubů na plochy

• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

• nácvik na fantomech

CENA: 4 990 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH)

(max. pro 12 osob)

DH (záštita ADH)
Obsazeno
22. 03. 2024, Brno
13:00, Hotel Vista

Popis kurzu

Teoretická část:

Výhody a vlastnosti implantačního systému

Plánování a příprava implantace

Seznámení s postupem a instrumentáriem k implantaci

Immediátní implantace a augmentace

Sinus lift, indikace jednotlivých variant

Vlastní zkušenosti a ukázka provedených zákroků

Praktická část:

Kompletní provedení chirurgického zákroku – Zavedení implantátu

Provedení laterálního sinus liftu

Výběr a použití protetických komponentů

CENA: 7 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

Implantology (5 kreditů ČSK)
12. 04. 2024, Plzeň
13:00, Hotel Primavera

Popis kurzu

Teoretický kurz účastníkům představí základní pilíře léčby parodontitidy postavené na dostupných důkazech a aktuálních doporučeních parodontologických společností. Posluchači se dozví, jak v léčbě parodontitidy nezabloudit a jak se dostat do cíle co nejkratší cestou. Řeč bude o klíčových faktorech a o krocích zásadních, ale také o těch, které až tak zásadní nejsou.

Smyslem kurzu je zpřehlednit základní principy léčby parodontitidy tak, aby se lékař mohl soustředit na ty faktory, které jsou skutečně nezbytné a zkracují cestu k cíli.

Účastník kurzu se dozví, jak vést léčbu parodontitidy předvídatelně. Zkrátka tak, aby případný úspěch nebyl jen souhrou náhod.

• vybrané aspekty anatomie parodontu

• ovlivnitelné a neovlivnitelné etiologické aspekty

• systémové a lokální rizikové faktory

• vyšetření parodontu – sondy, indexy, parametry

• diagnóza a klasifikace

• schéma léčby parodontitidy (od vyšetření po recall), Clinical Practice Guidelines (doporučení EFP)

• STEP 1 – iniciální fáze

• STEP 2 – deep scaling: možnosti a klíčové faktory

• STEP 3 – co když se nehojí

• STEP 4 – udržovací léčba

• kazuistiky – úspěchy i noční můry

• diskuse

CENA: 4 790 Kč včetně DPH (10% sleva při přihlášení měsíc předem = 4 311 Kč vč. DPH)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
12. 04. 2024, Jihlava
13:00, EA Business hotel Jihlava

Popis kurzu

Výplně v postranním úseku jednoduše

• příprava, izolace pracovního pole

• indikace přímá vs nepřímá náhrada

• adhezivní systémy – výhody nevýhody, self-etch vs total – etch vs selective-etch

• matricové systémy – sekční matrice

• výběr materiálů pro zhotovení výplně

• štětečková technika modelace

Fixace protetiky – snadněji už to nejde

• adhezivní cementování krok za krokem

• příprava náhrady

• příprava zubu

• IDS – immediate dentin sealing

• DME – deep margin elevation

CAD/CAM v jednoduchém provedení pro každého

• CAD/CAM v praxi běžného praktického lékaře

• výhody / nevýhody, možnosti ošetření

• materiály pro CAD/CAM – srovnání, indikace

• finalizace CAD/CAM prací v ordinaci

PZL (5 kreditů ČSK)
12. 04. 2024, Praha
08:30, Praktické zubní lékařství a stomatochirurgie Šafaříkovi

Popis kurzu

CHIRURGICKÁ A PROTETICKÁ ČÁST TERAPIE - TO OPRAVDU DŮLEŽITÉ PRO PRAXI

Základy pro plánování chirurgické fáze

• Význam mekkých tkání, biologická šíre

• Správné 3D umístení fixtury

• Vysvetlení postupu chirurgické fáze behem live operace

• Principy digitálního plánování chirurgické fáze

• Live operace: rízená implantace

• Význam a vysvetlení emergence profile

• Protetické zavedení dentálních implantátu

• Principy otiskování a skenování dentálních implantátu

• Live prenos protetické fáze z ordinace

• Praktický nácvik skenování a otiskování implantátu

Cena: 9 190 Kč včetně DPH

Určeno pro: začínající a mírně pokročilé implantology (5 kreditů ČSK)

Začínající a mírně pokročilé implantology (5 kreditů ČSK)
12. 04. 2024, Praha
09:00, Hotel DUO

Popis kurzu

 Teoretická část

1. Indikace In-house foliových rovnátek – především zmíníme unikátní indikaci u hybridní léčby fixních a foliových aparátůpři finishingu, u lehkých vad a recidiv, dále popíšeme jak vyrobit vlastní retenční dlahu přímo v ortodontické praxi

2. Jak na to od A po Z – vysvětlení kompletního pracovního postupu od intraorálního skenu až po odevzdání rovnátek/retenční dlahy

3. Jak používat SW pro návrh designu léčby a výrobu set-upu(Onyx ceph a další)

4. Jaké jsou laboratorní pracovní postupy při fyzické výrobě rovnátek a retenční dlahy, příslušné přístrojové a materiální vybavení

5. Tipy a triky při výrobě a léčbě in-house alignery (retenční dlahy)

Praktická část

1. V první části: jak vyrobit design léčby (set-up) v jednom z programů (Onyx a další)

2. V druhé části: tisk modelů na 3D tiskárně, vyroba rovnátekna Ministaru a opracování na automatické fréze nebomanuálně nůžkami

3. DPA – directly printed aligners

Diskuse

 Omezený počet účastníků, max pro 10-15 osob.

 CENA: 9 075 Kč včetně DPH

V ceně je občerstvení po celou dobu přednášky.

Určeno pro lékaře, asistentky a laboranty s alespoň základní zkušeností s digital work flow.

Doporučujeme přinést s sebou scan jednoho pacienta.

Ortodontisty (5 kreditů ČSK)
19. 04. 2024, Ostrava
12:00, Harmony hotel Ostrava

Popis kurzu

Teoreticko - praktický seminář.

Teoretická část:

• diagnostika a plán léčby

• přístup do kořenového systému

• výběr vhodných nástrojů

• mechanická a chemická preparace

• standardy pro úspěch ošetření kořenového systému a rekonstrukci korunky

Praktická část:

• zaměření na bezpečný vstup do kořenových kanálků a dosažení apexu

• preparace strojovým systémem Protaper Ultimate

• obturace biokeramickým sealerem AH Plus Bioceramic sealer

Každý účastník kurzu obdrží set kořenových nástrojů Maileffer od firmy Dentsply Sirona

v hodnotě Kč 2 500 Kč.

CENA: 3 890 Kč včetně DPH (3 501 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů)

PLZ (5 kreditů ČSK)
26. 04. 2024, Loučeň
10:00, Maxmilian Lifestyle Resort

Popis kurzu

PÁTEK 26. 04. 2024
Moderní protetika od A do Z
MDDr. Ondřej Kříž

 • Management práce, léčebné plány, finanční plány
 • Fotodokumentace, spolupráce se zubní laboratoří
 • Bioemulační miniinvazivní přístup, indikace pro nepřímé práce
 • Analogová vs. digitální protetika, intraorální skener a jeho možnosti využití
 • Wax up, mock up
 • Volba protetického materiálu
 • Kofferdam a zvětšení operačního pole
 • Adhesivní protokol
 • IDS, DME
 • Postendo dostavby, ferrule
 • Preparace, preparační mock up
 • Měkké tkáně, stavění krvácení
 • Centrická pozice, registrace skusu, obličejový oblouk
 • Otiskování vs. skenování
 • Výběr barvy
 • Adhesivní fixace – příprava zubních tkání, příprava povrchu protetiky, volba fixačního materiálu
 • Diskuse

SOBOTA 27. 04. 2024
Injectable moulding technique (IMT) krok za krokem
MUDr. Tomáš Lenfeld

Teoretická část

 • Představení IMT techniky a její výhody oproti nepřímým dostavbám
 • Indikace IMT – frontální i distální úsek
 • Plánování – digitální/analogové
 • Výroba modelu, mock-up
 • Zhotovení přenosového klíče z transparentního silikonu
 • Two holes system/ne vždy je třeba používat teflon – nové trendy v injekční technice
 • Zhotovení fotokompozitní dostavby pomocí IMT
 • Finishing a polishing
 • Mezioborová spolupráce
 • Materiály
 • Ukázky jednoduchých i složitých klinických případů

Praktická část

 • Vyrobení silikonového klíče přímo na modelu
 • Přímé zhotovení dostavby pomocí IMT techniky
 • Finishing a polishing
 • Tipy a triky z praxe

CENA:

11 990 Kč včetně DPH plná cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji vč.ubytování a celého programu

1 250 Kč včetně DPH příplatek za jednolůžkový pokoj

10 590 Kč včetně DPH za osobu bez ubytování vč.celého programu

Určeno pro: PZL (10 kreditů ČSK)

PZL (10 kreditů ČSK)
15. 05. 2024, České Budějovice
12:00, Hotel Vita

Popis kurzu

V literatuře neexistuje žádný zlatý standardní protokol pro profesionální profylaxi u ortodontických pacientů.

Jaké jsou výzvy mezi ortodontickou a běžnou praxí?

Moderní, šetrný a efektivní postup ošetření se zaměřením na ortodontické pacienty

• Specifika ošetření pacientů s různými typy ortodontických aparátů

• Klinické problémy v ortodoncii

• Vliv biofilmu

• Moderní postup (Guided Biofilm Therapy) versus tradiční profylaxe

• Stanovení recallu

• Přínosy pro ošetřujícího

Praktická ukázka a nácvik postupu GBT na tréninkových pomůckách a modelu

CENA: 4 690 Kč včetně DPH (4 221 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
16. 05. 2024, České Budějovice
13:00, Hotel Vita

Popis kurzu

• moderní management práce,minimálně invazivní přístup

• ergonomie práce, zvětšovací pomůcky

• preventivní metody, spolupráce s dentální hygienistkou

• kofferdam a jeho snadné použití

• přehled moderních výplňových materiálů a jejich indikace

• adhezivní příprava, IDS

• postendodontické dostavby, relokace okraje-DME

• využití vlákny zesílených materiálů (everX Posterior, everStick)

• postup zhotovení přímé fotokompozitní výplně ve frontálním a distálním úseku

Praktická ukázka:

VIDEO LIVE: stratifikace kompozitní výplně, použití kofferdamu

CENA: 3 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
24. 05. 2024, Brno
12:00, Hotel Vista

Popis kurzu

Přednáška je ve slovenském jazyce.

Nové materiály a postupy vyšetrenia a liečby parodontu, jednoduchá a efektívna náhrada kosti a väziva pri parodontitíde a pre rýchle hojenie a zachovanie alveolu po extrakcii do extrakčnej rany

Následky nekompletného vyšetrenia + Akútne stavy slizníc

• Príčiny ochorení slizníc – rozdelenie

• Diferenciálna diagnostika lokálnych a celkových príčin

• Úloha zubného lekára / dentálneho hygienika

• Postup ošetrenia u pacienta s bisfosfonátmi

• Kazuistiky

CENA: 4 890 Kč včetně DPH (4 401 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 1 měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL 5 kreditů ČSK, DH (záštita ADH)
31. 05. 2024, Ústí nad Labem
13:00, Clarion Congress Hotel

Popis kurzu

Přednášející: MUDr. Dana Sieglová

CHIRURGIE PARODONTU - VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O EPITELIÁLNÍM ŠTĚPU

• Přehled základních vyšetření pro nutnou diagnosu a indikaci léčby parodontitis

• Algoritmy postupů při léčbě parodontitis

• Náhled do historie chirurgických postupů v parodontologii – vývoj

1. Lalokové operace – resektivní chirurgie

2. Mukogingivální chirurgie – reparativní chirurgie: co tím myslíme a co tam patří

Praktická část:

Šicí materiál: jehly, typy vláken, typy stehů (přinesenými nástroji vyzkoušíme sutury, odběr štěpu

na modelu – přineste si: skalpel č. 15, držák skalpelu, jehelec. Šicí materiál obdržíte).

Epiteliální štěp free graft – Kdy, čím a jak

Dopodrobna uslyšíte a uvidíte postup při prohloubení vestibula epiteliálním štěpem: vyšetření – jak stanovit nedostatek připojené gingivy, indikace k prohloubení, kdy a jak, nástroje, příprava pacienta, asistence – co by měla vědět a znát asistentka při odběru a přenosu štěpu, anestesie.

• Fáze přípravy indikovaného lože – apikální posun mukosního laloku, sutura, na co dávat pozor, jak provést – vše uvidíte na videu. Kritické okamžiky.

• Odběr štěpu, velikost a tloušťka, přenos do indikované lokality, šít anebo nešít, prodloužení štěpu do požadované délky operovaného místa.

• Poučení pacienta, medikace

• Odstranění stehů

• Na videu uvidíte též frenulektomii laserem.

• Kasuistiky týkající se odhalených krčků, mělkého vestibula.

• Závěr – dotazy

Přednášející: MUDr. Markéta Libánská

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EROSE A VŘEDU V DUTINĚ ÚSTNÍ, ZÁKLADNÍ SLIZNIČNÍ ONEMOCNĚNÍ

• Nejčastější onemocnění v dutině ústní a srovnání s podobným klinickým nálezem i u méně častých změn na sliznicích

• Jak postupovat při stanovení diagnózy změn v dutině ústní

• Jednoduché a dostupné postupy k ošetření změn v dutině ústní

CENA: 4 390 Kč včetně DPH (10% sleva při přihlášení měsíc předem)

PZL, Implantology (5 kreditů ČSK)
06. 06. 2024, Praha
08:00, Hotel DUO
SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ POSTUPY V PROFYLAXI - PRÁCE S KYRETAMI
Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

Praktický kurz.

(max. pro 12 osob, oblíbený kurz v délce 8 h)

TEORETICKÁ ČÁST

• vyšetření – čeho je potřeba si všímat, na co důležité se zapomíná

• bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit

• bílé skvrny na sklovině – bakteriální x nebakteriální

• kdy fluoridy používat a kdy nemají smysl,alternativy fluoridů

• eroze zubní skloviny – principy erozí interních x externích, jak erozi předcházet

• nemikrobiální poškození skloviny

• parodontitis – vhodné postupy a produkty pro pacienta s parodontitídou

PRAKTICKÁ ČÁST

Práce s kyretami

• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů

• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb

• rozdělení zubů na plochy

• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

• nácvik na fantomech

CENA: 4 990 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
Obsazeno

Rychlý Kontakt:

Vladana Slámová

Koordinátorka Akademie +420 770 139 676 slamova@jps.cz
Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky
na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce.
Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.