Akademie

Akademie JPS se specializuje na certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou seminářů i praktických kurzů. Připravujeme pro vás tradičně řadu zajímavých odborných přednášek a workshopů ve všech regionech v ČR. Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce. Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.


Kurzy a přednášky

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
PDF
Přihláška
09. 09. 2022, Praha
09:00, Showroom Dentsply Sirona
ERGONOMIE, EFEKTIVITA A MANAGEMENT PRAXE – ČTYŘRUČNÍ PRÁCE
A ROZDĚLENÍ PRÁCE
V TÝMU
MDDr. Břetislav Martinák

Popis kurzu

 • Teoretické základy ergonomie
 • Ergonomické uspořádání praxe
 • Chybné realizace + moderní pojetí ergonomické ordinace
 • správný sed
 • polohování pacienta
 • příprava pracoviště
 • zhotovení výplně – 4ručně
 • endodontické ošetření – 4ručně

• chirurgie – 4ručně
• protetika – tipy triky
• rozdělení práce v rámci týmu • management praxe
• efektivita práce
• intenzivní praktická část – 4ruční práce

• tipy a triky
• diskuse

Kurz je určen pro dentální tým lékař/ka – asistent/ka.

Teoretický základ (ergonomie, 4ruční práce, uspořádání pracoviště, osvětlení, práce se zvětšením...) bude doplněn o reálné i video ukázky ošetření skutečného pacienta a důkladným praktickým nácvikem pod dohledem lektora, který bude vše ukazovat na stomatologických soupravách, jako by šlo o reálné ošetření.

Naučíme Vás správný sed, základy 4ruční práce, vzájemné respektování členů týmu, práci bez i se zvětšením, plánování a mnohé další.

CENA: 12 990 Kč včetně DPH (lékař/ka + asistence)

Počet účastníků praktického kurzu je z kapacitních důvodů omezen (max. 12 osob – 6 týmů).

PZL
Obsazeno
16. 09. 2022, České Budějovice
09:00, prostory Smile-Art

Popis kurzu

• Seznámení s programem OnyxCeph

• Základní 2D a 3D funkce programu

• 3D tisk

Omezený počet účastníků, max. pro 10 osob.

Cena: 5 790 Kč včetně DPH, určeno pro: PZL, ortodontisty

PZL, ORTO
19. 09. 2022, Praha
12:30, Absolutum Wellness Hotel
AUGMENTACE MĚKKÝCH TKÁNÍ
V OKOLÍ IMPLANTÁTU – PRAKTICKÝ KURZ NA PRASEČÍCH ČELISTECH
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Popis kurzu

Teoreticko - praktický kurz

 • Dosažení optimální stability tvrdých a měkkých tkání v okolí implantátu je podstatným faktorem ovlivňujícím dlouhodobou prognózu úspěšné implantologické léčby. Moderní implantologie pak nabízí postupy zaručující nejlepší výsledky, přičemž nejdůležitějším krokem je již pečlivé plánování ošetření – oblast implantace, stav před ztrátou zubu, čas implantace, metody augmentace tvrdých, ale i měkkých tkání.
 • Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.
 • Vhodné načasování inzerce implantátu, volba augmentačních materiálů a metod.
 • Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.
 • Praktický nácvik na prasečích čelistech.
 • CENA: 7 990 Kč včetně DPH / 5 kreditů ČSK
 • Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

Implantology (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
22. 09. 2022, Plzeň
13:00, Vienna House Easy Pilsen

Popis kurzu

• Jak mi pomůže ORL a jak já jemu?

• Jak si vzájemně pomoci?
• Dva pohledy na jednoho pacienta?

• Co není radno podceňovat?

• Proč je správné respektovat přírodu?

Nahlédněme do nitra společných témat. Konzultujme, učme se od druhého, spolupracujme.

Náplň semináře:

• Intimita oborů
• Ucho versus TMK
• Sinusitidy versus SCDDT
• Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie
• Kazuistiky naše a Vaše aneb co přináší dennodenní praxe, společná konzultace pacientů

V rámci tohoto semináře máte možnost konzultace přímo vašich pacientů. Doporučujeme přinést si fotodokumentaci, případně OPG.

CENA: 3 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL a Implantology (5 kreditů ČSK)

PZL a Implantology (5 kreditů ČSK)
03. 10. 2022, Jihlava
13:00, Hotel Gustav Mahler

Popis kurzu

 • Úvod do problematiky, definice pojmů
 • Etiopatogeneze funkčních orofaciálních poruch
 • Co je a co není bruxismus
 • Diagnostika v běžné praxi praktického zubního lékaře
 • Diferenciálně diagnostická rozvaha a plán terapie, jednotlivé kroky a úskalí
 • Mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu
 • CENA: 4 150 Kč včetně DPH (3 735 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)
 • Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
07. 10. 2022, Praha
13:00, Absolutum Wellness Hotel

Popis kurzu

Náhrada za amalgám

• výběr, použití a aplikace skloionomeru
• který skloionomer se hodí pro kterou indikaci
• pečetění fisur a další techniky jako tepelná polymerace

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou pevností

• G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost

 • vlákny zesílený zatékavý kompozit pro náhradu dentinu a zesílení výplní – everX Flow
 • nová technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci
 • G-aenial A ́CHORD – zdokonalený univerzální kompozit se zjednodušeným systémem odstínů
 • G2-BOND Universal – nový standard dvousložkového univerzálního bondování

Objevte injekční techniku

• zhotovení kompozitní fazety a dočasné korunky injekční technikou

Inteligentní řešení všech problémů s fixací

• jak vybrat optimální fixační cement
• kdy cementovat a kdy adhezivně fixovat
• přehled fixačních materiálů a jejich indikací – optimální řešení vašich fixačních prací
• G-CEM ONE – novinka GC, samoadhezivní pryskyřičný cement pro vynikající vazby na všechny povrchy: sklovina, dentin, oxid zirkoničitý, kov, sklokeramika, hybridní keramika

Praktická ukázka

CENA: 3 470 Kč včetně DPH (3 123 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 1 měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
07. 10. 2022, Ostrava
12:00, Harmony Club Hotel

Popis kurzu

• Vyšetření dítěte s úrazem zubů.
• Poranění tvrdých zubních tkání a zubní dřeně.
• Poranění tvrdých zubních tkání, zubní dřeně a alveolárního výběžku.
• Poranění závěsného aparátu zubu.
• Poranění měkkých tkání obličeje a dutiny ústní.
• Poúrazové komplikace.
• Ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene a infikovanou zubní dření.

• Prevence úrazů stálých zubů.
• Právní aspekty úrazů zubů a poúrazových komplikací.

CENA: 4 150 Kč včetně DPH (3 735 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
07. 10. 2022, Plzeň
14:00, Hotel Primavera

Popis kurzu

Matricové systémy – přehled a evoluce

• Přehled matricových systémů a jejich využití

• Jak zajistit dobrý bod kontaktu

BULK kompozita

• Rozdělení bulk kompozit
• Požadované a SMART vlastnosti

Moderní kompozita

• Klasifikace fotokompozit
• Vlastnosti nanohybridních fotokompozit

– Mechanické vlastnosti – Konzistence
– Lesk
– Estetika

CENA: 3 470 Kč včetně DPH(3 123 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
13. 10. 2022, Praha
08:00, Hotel DUO
SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ POSTUPY V PROFYLAXI - PRÁCE S KYRETAMI
Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz v délce 8 h)

TEORETICKÁ ČÁST

 • vyšetření – čeho je potřeba si všímat, na co důležité se zapomíná
 • bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit
 • bílé skvrny na sklovině – bakteriální x nebakteriální
 • kdy fluoridy používat a kdy nemají smysl,alternativy fluoridů
 • eroze zubní skloviny – principy erozí interních x externích, jak erozi předcházet
 • nemikrobiální poškození skloviny
 • parodontitis – vhodné postupy a produkty pro pacienta s parodontitídou

PRAKTICKÁ ČÁST

Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů

 • správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
 • rozdělení zubů na plochy
 • určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu
 • nácvik na fantomech

CENA: 4 350 Kč včetně DPH |

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
Obsazeno
21. 10. 2022, Praha
14:00, Absolutum Wellness Hotel

Popis kurzu

Teoreticko - praktický kurz

• Komplikace v implantologii
• Základy otiskovacích technik
• Postup skenování
• Využití CAD/CAM v implantologii a protetice

• Konometrický koncept

• Praktická část: otiskování konvenčním způsobem, skenování pomocí skeneru

CENA: 3 990 Kč včetně DPH (20% sleva pro studenty)

Kurz vhodný pro čerstvé absolventy.

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
21. 10. 2022, Lovosice
12:00, Hotel Lev

Popis kurzu

1. úvod do problematiky otiskování – vše co je důležité zvážit, než začneme otiskovat

 1. příprava na otiskování – výběr otiskovacích materiálů, výběr otiskovací lžíce, retrakce jako základ dokonalého otisku
 2. krok po kroku otisk pro fixní náhradu (korunka) a techniky otiskování
 3. krok po kroku otisk náhrady nesené dentálním implantátem
 4. praktická ukázka otiskovacích technik a materiálů

CENA: 3 470 Kč včetně DPH (3 123 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
02. 11. 2022, Zlín
12:00, Hotel Baltaci Atrium

Popis kurzu

Teoreticko - praktický seminář, pouze pro 17 osob

Teoretická část:

• diagnostika a plán léčby
• přístup do kořenového systému
• výběr vhodných nástrojů
• mechanická a chemická preparace
• standardy pro úspěch ošetření kořenového systému a rekonstrukci korunky

Praktická část:

• zaměření na bezpečný vstup do kořenových kanálků a dosažení apexu

• preparace strojovým systémem Protaper Ultimate
• obturace biokeramickým sealerem AH Plus Bioceramic sealer

CENA: 3 470 Kč včetně DPH (3 123 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů)

PZL (5 kreditů)
04. 11. 2022, Ústí nad Labem
12:00, Clarion Congress Hotel

Popis kurzu

• Etiologie parodontopatií (gingivitis, parodontitis a gingivální recesy)
• Pomůcky orální hygieny u jednotlivých onemocnění parodontu
• Parodontitis chronica – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa
• Parodontitis aggressiva – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa
• Gingivální recesy – problematika z pohledu PZL, možnosti terapie
• Chirurgie parodontu
• Protetické ošetření chrupu s oslabeným parodontem
• Traumatická artikulace (klínovité defekty, gingivální recesy, atriční fazety)

• Parodontopatie a systémová onemocnění
• Onemocnění ústní sliznice

CENA: 4 150 Kč včetně DPH (3 735 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 1 měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
10. 11. 2022, Praha
08:00, Hotel DUO
SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ POSTUPY V PROFYLAXI - PRÁCE S KYRETAMI
Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz v délce 8 h)

TEORETICKÁ ČÁST

 • vyšetření – čeho je potřeba si všímat, na co důležité se zapomíná
 • bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit
 • bílé skvrny na sklovině – bakteriální x nebakteriální
 • kdy fluoridy používat a kdy nemají smysl,alternativy fluoridů
 • eroze zubní skloviny – principy erozí interních x externích, jak erozi předcházet
 • nemikrobiální poškození skloviny
 • parodontitis – vhodné postupy a produkty pro pacienta s parodontitídou

PRAKTICKÁ ČÁST

Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingiválních nánosů

 • správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
 • rozdělení zubů na plochy
 • určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu
 • nácvik na fantomech

CENA: 4 350 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
Obsazeno
11. 11. 2022, Praha
12:00, Hotel DUO

Popis kurzu

Přednáška je ve slovenském jazyce.

• rozdelenie práce do jednotlivých fáz,
• čo by mal všetko vyšetriť DH a ako to odprezentovať lekárovi,
• aká je najvhodnejšia dokumentácia pre zjednodušenie spolupráce,

• plán prevencie a plán liečby podľa rizika ochorenia,
• ako postupovať u pacienta s opakovanou aktivitou ochorenia,
• termíny reevalvácie a recall systému,
• ako by mala byť vybavená DH ambulancia,
• najčastejšie chyby spolupráce.

CENA: 4 390 Kč včetně DPH(3 951 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 1 měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
19. 11. 2022, Praha 7
10:00, Absolutum Wellness Hotel

Popis kurzu

• obecná charakteristika augmentace měkkých a tvrdých tkání

• provedení sinus liftu pomocí vhodného instrumentaria
• seznámení v praxi s implantačním systémem
• implantace a sinus lift

• práce se špičkovými mikrochirurgickými nástroji • protetické řešení u bezzubých čelistí

CENA: 7 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
23. 11. 2022, Plzeň
12:00, Hotel Primavera

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik

• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi

• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 4 150 Kč včetně DPH (3 735 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
24. 11. 2022, Brno
12:00, Hotel Vista

Popis kurzu

Teoretická přednáška

 • Charakteristika neodkladné péče a její po- stavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotní- ky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
 • Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
 • Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
 • Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
 • Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
 • Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
 • Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
 • Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax

Bezpečný příchod k postiženému, zjištení stavu, uvolnění dý- chacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku

Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců

Automatizované externí defibrilátory
Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách

Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 4 150 Kč včetně DPH (3 735 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
24. 11. 2022, Praha
12:00, Hotel DUO

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik

• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi

• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 4 150 Kč včetně DPH (3 735 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
25. 11. 2022, České Budějovice
13:00, Hotel Vita

Popis kurzu

– VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ SEMINÁŘE RIZIKOVÝ PACIENT V PÉČI PZL A SPOLUPRÁCE
S AMBULANTNÍMI SPECIALISTY

• dokumentované kazuistiky
• anamnestické údaje důležité údaje pro stomatologa
• postupy klinického a paraklinického vyšetřování
• diagnostika ústních a čelistních nálezů s ohledem na celková onemocnění
• terapeutický plán, rozvaha a realizace ošetření
• strategie a taktika stomatochirurgických výkonů na úrovni PZL a ambulantních specialistů

• komplikace a postupy jejich řešení
• interaktivní přístup s diskusí a obecným rozborem problematiky

CENA: 4 150 Kč včetně DPH (3 735 včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
02. 12. 2022, Pardubice
13:00, Hotel EURO

Popis kurzu

• moderní miniinvazivní přístup • kofferdam – tipy a triky
• adhesivní příprava
• matricové systémy

• výběr barvy výplní
• indikace moderních kompozitních materiálů
• flow a bulk-fill materiály
• indikace skloionomerních materiálů
• stratifikace a modelace distálních a frontálních výplní

• povrchová mikrostruktura a leštění
• postendodontické dostavby
• důvody selhávání výplní a jak jim předejít
• LIVE – přímá výplň v distálním a frontálním úseku

CENA: 3 570 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)

Rychlý Kontakt:

Vladana Slámová

Koordinátorka Akademie +420 770 139 676 slamova@jps.cz
Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky
na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce.
Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.