Akademie

Akademie JPS se specializuje na certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou seminářů i praktických kurzů. Připravujeme pro vás tradičně řadu zajímavých odborných přednášek a workshopů ve všech regionech v ČR. Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce. Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.


Kurzy a přednášky

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
Info
PDF
Přihláška
22. 10. 2021, Jihlava
12:00, Hotel Gustav Mahler
ÚRAZY STÁLÝCH ZUBŮ A POÚRAZOVÉ KOMPLIKACE Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková CSc.

Popis kurzu

• Vyšetření dítěte s úrazem zubů.
• Poranění tvrdých zubních tkání a zubní dřeně.
• Poranění tvrdých zubních tkání, zubní dřeně a alveolárního výběžku.
• Poranění závěsného aparátu zubu.
• Poranění měkkých tkání obličeje a dutiny ústní.
• Poúrazové komplikace.
• Ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene a infikovanou zubní dření.
• Prevence úrazů stálých zubů.
• Právní aspekty úrazů zubů a poúrazových komplikací.

CENA: 3 590 Kč včetně DPH (3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
22. 10. 2021, Praha
09:00, Prague Marriott Hotel

Popis kurzu

3D a Interdisciplinární léčba

 • 3D diagnostika v ortodoncii
 • Proč teď digitálně bez přebytků?
 • Klinický protokol pro protetickou rehabilitaci při multidisciplinární ortodontické léčbě: „Resto První, Resto Časné, Resto Post“
 • Převratná ortodoncie – „Chirurgicko- Ortodontický Koncept, tzv. SOC“

Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

Cena: 3 900 Kč s DPH

pro přihlášené do 20. 8. 2021,
2 500 Kč/97 EUR pro studenty a PGS,
plná cena 4 900 Kč
Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.

Určeno pro: ortodontisty (5 kreditů ČSK)

ortodontisty (5 Kreditů ČSK)
03. 11. 2021, Ústí nad Labem
12:00, Clarion Congress Hotel
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI - SWISS DENTAL ACADEMY Klára Nová, DiS. et DiS.

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
Obsazeno
04. 11. 2021, Praha
12:00, Hotel Chvalská Tvrz
GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) – NOVÝ PŘÍSTUP K PROFYLAXI - SWISS DENTAL ACADEMY Klára Nová, DiS. et DiS.

Popis kurzu

• Změna pravidel v postupu ošetření pacientů všech diagnostik
• Nový postup – GBT
• Iniciální terapie
• Postup ošetření dle GBT v hygienické fázi
• Stanovení recallu
• Přínosy GBT pro ošetřujícího
• Praktická ukázka postupu GBT
• Praktický nácvik správného ošetření na fantomech

CENA: 3 590 Kč včetně DPH
(3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před každou akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
05. 11. 2021, Pardubice
12:00, Hotel EURO
KURZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ V ZUBNÍ PRAXI MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretická přednáška
• Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZČR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015
• Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí
• Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého
• Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
• Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci
• Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK
• Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek
• Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část – nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
• Bezpečný příchod k postiženému, zjištení stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku
• Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců
• Automatizované externí defibrilátory
• Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
• Stabilizovaná poloha, polohování pacienta při náhlých příhodách
• Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

CENA: 3 590 Kč včetně DPH (3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

(Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostmatologie)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
08. 11. 2021, Ostrava
13:00, Hotel Harmony Club
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PACIENTA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA V PRAXI PZL doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD

Popis kurzu

• Úvod do problematiky, základní a rozšířené somatické vyšetření pacienta, proveditelné v běžné praxi praktického zubního lékaře
• Metody a způsoby vyšetření cervikokraniomandibulárního komplexu, identifikace nejčastějších onemocnění v rámci somatického vyšetření
• Diferenciálně diagnostická rozvaha, jednotlivé kroky a úskalí
• Mezioborová spolupráce s ohledem na výsledky vyšetření a diferenciálně diagnostickou rozvahu

CENA: 3 590 Kč včetně DPH (3 231 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
10. 11. 2021, Praha
12:00, Hotel DUO
ÚLOHA DH PŘI VYŠETŘENÍ A LÉČBĚ ONEMOCNĚNÍ PARODONTU JAKO CHRONICKÉHO MULTIFAKTORIÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• ekosystém zdravého parodontu
• zmeny mikrobiómu a jeho príčiny
• možnosti vyšetrenia, analýza stavu
• príčiny opakovanej aktovity parodontitídy a periimplantitídy,
• celková a lokálna chemická liečba pri základnej diagnóze a opakovanej aktivite

Základy mikrobiológie a imunológie parodontu pre dennú prax zubného lekára a dentálneho hygienika

• čo by sme mali vedieť z mikrobiológie a imunológie, aby sme porozumeli zápalu parodontu • ako jednoducho vyšetriť a informovať pacienta o priebehu zápalu parodontu
• je ochorenie parodontu dedičné
• ako súvisí zápal parodontu s celkovými ochoreniami, ako to vysvetliť pacientovi

• ekosystém zdravého parodontu
• zmeny mikrobiómu a jeho príčiny – čo potrebujeme vyšetriť, aby sme zostavili správny plán liečby a recall • aké sú možnosti vyšetrenia, analýza stavu
• príčiny opakovanej aktivity parodontitídy a periimplantitídy,
• celková a lokálna chemická liečba pri základnej diagnóze a opakovanej aktivite

Přednáška je ve slovenském jazyce.

CENA: 4 190 Kč včetně DPH (3 771 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 10. 10. 2021)

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
11. 11. 2021, Praha
12:00, Hotel DUO
ÚLOHA DH PŘI VYŠETŘENÍ A LÉČBĚ ONEMOCNĚNÍ PARODONTU JAKO CHRONICKÉHO MULTIFAKTORIÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• ekosystém zdravého parodontu
• zmeny mikrobiómu a jeho príčiny
• možnosti vyšetrenia, analýza stavu
• príčiny opakovanej aktovity parodontitídy a periimplantitídy,
• celková a lokálna chemická liečba pri základnej diagnóze a opakovanej aktivite

Základy mikrobiológie a imunológie parodontu pre dennú prax zubného lekára a dentálneho hygienika

• čo by sme mali vedieť z mikrobiológie a imunológie, aby sme porozumeli zápalu parodontu • ako jednoducho vyšetriť a informovať pacienta o priebehu zápalu parodontu
• je ochorenie parodontu dedičné
• ako súvisí zápal parodontu s celkovými ochoreniami, ako to vysvetliť pacientovi

• ekosystém zdravého parodontu
• zmeny mikrobiómu a jeho príčiny – čo potrebujeme vyšetriť, aby sme zostavili správny plán liečby a recall • aké sú možnosti vyšetrenia, analýza stavu
• príčiny opakovanej aktivity parodontitídy a periimplantitídy,
• celková a lokálna chemická liečba pri základnej diagnóze a opakovanej aktivite

Přednáška je ve slovenském jazyce.

CENA: 4 190 Kč včetně DPH (3 771 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 10. 10. 2021)

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
12. 11. 2021, Brno
13:00, Hotel Vista
NOVÉ GENERACE VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

Náhrada za amalgám

• výběr, použití a aplikace skloionomeru
• který skloionomer se hodí pro kterou indikaci
• tepelná polymerace a další techniky práce s GIC

Nová generace kompozitních materiálů s různou viskozitou a mimořádnou pevností

 • pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou indikaci bez ohledu na velikost kavity
 • vlákny zesílený zatékavý kompozit pro náhradu dentinu a zesílení výplní – everX Flow
 • indikační rozsah materiálů Essentia HiFlo & LoFlo a G-aenial Flo & Universal Flo
 • nové technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci

• novinka G-aenial A ́CHORD – zdokonalený univerzální kompozit se zjednodušeným systémem odstinů

Objevte injekční techniku

• zhotovení kompozitní fazety a dočasné korunky injekční technikou

Inteligentní řešení všech problémů s fixací

• jak vybrat optimální fixační materiál

 • kdy „pouze cementovat“ a kdy adhezivně fixovat
 • G-CEM ONE – optimální řešení pro Vaše protetické práce

Praktická ukázka

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 1 měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
12. 11. 2021, Praha
12:00, Hotel DUO
ÚLOHA ZUBNÍHO LÉKAŘE PŘI VYŠETŘENÍ A LÉČBĚ ONEMOCNĚNÍ PARODONTU JAKO CHRONICKÉHO MULTIFAKTORIÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

• ekosystém zdravého parodontu
• zmeny mikrobiómu a jeho príčiny
• možnosti vyšetrenia, analýza stavu
• príčiny opakovanej aktovity parodontitídy a periimplantitídy,
• celková a lokálna chemická liečba pri základnej diagnóze a opakovanej aktivite

Základy mikrobiológie a imunológie parodontu pre dennú prax zubného lekára a dentálneho hygienika

• čo by sme mali vedieť z mikrobiológie a imunológie, aby sme porozumeli zápalu parodontu • ako jednoducho vyšetriť a informovať pacienta o priebehu zápalu parodontu
• je ochorenie parodontu dedičné
• ako súvisí zápal parodontu s celkovými ochoreniami, ako to vysvetliť pacientovi

• ekosystém zdravého parodontu
• zmeny mikrobiómu a jeho príčiny – čo potrebujeme vyšetriť, aby sme zostavili správny plán liečby a recall • aké sú možnosti vyšetrenia, analýza stavu
• príčiny opakovanej aktivity parodontitídy a periimplantitídy,
• celková a lokálna chemická liečba pri základnej diagnóze a opakovanej aktivite

Přednáška je ve slovenském jazyce.

CENA: 4 190 Kč včetně DPH (3 771 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení do 10. 10. 2021)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
13. 11. 2021, Brno
10:00, Hotel Vista
PRAKTICKÝ KURZ NA SINUS LIFT – WORKSHOP NA PRASEČÍCH ČELISTECH Prim. MDDr. et MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D., MHA.

Popis kurzu

• Augmentační výkon SINUS LIFT
• Seznámení s implantologickým a chirurgickým protokolem
• Obecná charakteristika augmentace měkkých a tvrdých tkání
• Práce se špičkovými mikrochirurgickými nástroji
• Protetické řešení bezzubých čelistí

CENA: 7 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
19. 11. 2021, Pardubice
12:00, Hotel EURO
JAK SI ZJEDNODUŠIT OTISKOVÁNÍ MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

Popis kurzu

teoreticko-praktický seminář

Opakované otisky jsou noční můrou zubního lékaře. Pojďme se podívat na možnosti, jak si ulehčit a zjednodušit život při procesu otiskování a zároveň snížit nejen náklady, ale i ušetřit drahocenný čas.

Základem úspěchu v rámci zhotovení nepřímé rekonstrukce je vhodně nastavený postup při zhotovení otisku a následně správná evaluace otisku.

• základní přehled materiálů, přístrojů a pomůcek v rámci otiskování • elastomery: jejich vlastnosti, použití a proces užití
• workshop: použití A- silikonu a polyéterů

CENA: 2 990 Kč včetně DPH

(2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
25. 11. 2021, Praha
08:00, Stomatologické centrum Měchurka
OD ZTRÁTY ZUBU KE KORUNCE MUDr. Tomáš Hudler

Popis kurzu

Program:
• plánování implantace dle CT/OPG
• extrakce zubu a okamžitá implantace live na chirurgickém sále
• jednoduchá solo implantace
• tvarování emergence profile
• protetické ošetření implantátu

CENA: 5 900 Kč včetně DPH
Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Bonus k Vaší účasti:
Sborník studií v ceně, zahrnující nejnovější studie a kazuistiky k materiálům Geistlich, k implantačním
systémům, příklady kazuistik.

Implantology (5 kreditů ČSK)
Obsazeno
25. 11. 2021, Praha
08:00, Hotel DUO
SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ POSTUPY V PROFYLAXI - PRÁCE S KYRETAMI Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

PRAKTICKÝ KURZ (max. pro 12 osob, oblíbený kurz v délce 8 h)

TEORETICKÁ ČÁST

 • vyšetření – čeho je potřeba si všímat, na co důležité se zapomíná
 • bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit
 • bílé skvrny na sklovině – bakteriální x nebakteriální
 • kdy fluoridy používat a kdy nemají smysl,alternativy fluoridů
 • eroze zubní skloviny – principy erozí interních x externích, jak erozi předcházet
 • nemikrobiální poškození skloviny
 • parodontitis – vhodné postupy a produkty pro pacienta pacienta s parodontitídou

PRAKTICKÁ ČÁST

Práce s kyretami
• nástroje na odstranění supra a subgingiválních nánosů

 • správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb
 • rozdělení zubů na plochy
 • určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu
 • nácvik na fantomech

CENA: 3 850 Kč včetně DPH

Určeno pro: DH (záštita ADH)

DH (záštita ADH)
Obsazeno
26. 11. 2021, České Budějovice
13:00, Hotel VITA
JEDNODUCHÁ ESTETICKÁ STOMATOLOGIE – RADOST Z MODELOVÁNÍ MDDr. Ondřej Kříž

Popis kurzu

• moderní miniinvazivní přístup
• kofferdam – tipy a triky
• adhesivní příprava
• matricové systémy
• výběr barvy výplní
• indikace moderních kompozitních materiálů
• flow a bulk-fill materiály
• indikace skloionomerních materiálů
• stratifikace a modelace distálních a frontálních výplní
• povrchová mikrostruktura a leštění
• postendodontické dostavby
• důvody selhávání výplní a jak jim předejít
• LIVE – přímá výplň v distálním a frontálním úseku

CENA: 3 090 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
26. 11. 2021, Praha 7
09:00, Showroom Dentsply Sirona
ERGONOMIE, EFEKTIVITA A MANAGEMENT PRAXE – ČTYŘRUČNÍ PRÁCE A ROZDĚLENÍ PRÁCE V TÝMU MDDr. Břetislav Martinák

Popis kurzu

 • Teoretické základy ergonomie
 • Ergonomické uspořádání praxe
 • Chybné realizace + moderní pojetí ergonomické ordinace
 • správný sed
 • polohování pacienta
 • příprava pracoviště
 • zhotovení výplně – 4ručně
 • endodontické ošetření – 4ručně

• chirurgie – 4ručně
• protetika – tipy triky
• rozdělení práce v rámci týmu • management praxe
• efektivita práce
• intenzivní praktická část – čtyřruční práce

• tipy a triky
• diskuse

Kurz je určen pro dentální tým lékař/ka – asistent/ka.

Teoretický základ (ergonomie, 4-ruční práce, uspořádání pracoviště, osvětlení, práce se zvětšením...) bude doplněn o reálné i video ukázky ošetření skutečného pacienta a důkladným praktickým nácvikem v reálné ordinaci pod dohledem lektora.


Naučíme Vás správný sed, základy 4-ruční práce, vzájemné respektování členů týmu, práci bez i se zvětšením, plánování a mnohé další.

CENA: 12 990 Kč včetně DPH (lékař/ka + asistence)

Počet účastníků praktického kurzu je z kapacitních důvodů omezen (max. 12 osob – 6 týmů).

Obsazeno
02. 12. 2021,
12:00, ON LINE
ON LINE: SNADNÉ NASAZENÍ KOFFERDAMU A EFEKTIVNÍ ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Popis kurzu

– TEORETICKÝ KURZ PRÁCE S KOFFERDAMEM A MODERNÍ ENDODONCIE

 • Principy, indikace a kontraindikace endodontického ošetření
 • Význam, charakteristika a funkce kofferdamu
 • Vybavení pro práci s kofferdamem, technika snadného nasazení
 • Efektivní nasazení v nepříznivých situacích
 • Příprava zubu na endodontické ošetření, preendo dostavba
 • Identifikace, měření a zabezpečení kanálků, glidepath
 • Strojové opracování kořenových kanálků, výplachový protokol, plnění kořenového systému
 • Postendodoncie, význam a možnosti
 • Minimálně invazivní endodoncie
 • CENA: 3 230 Kč včetně DPH
 • Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
03. 12. 2021, Ostrava
13:00, Clarion Congress Hotel
NOVÉ GENERACE VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI MUDr. Zbyněk Mach

Popis kurzu

Náhrada za amalgám

• výběr, použití a aplikace skloionomeru
• který skloionomer se hodí pro kterou indikaci
• tepelná polymerace a další techniky práce s GIC

Nová generace kompozitních materiálů
s různou viskozitou a mimořádnou pevností

 • pevný jako skála – G-aenial Universal Injectable – vysoce pevný výplňový kompozit, který je vhodný pro každou indikaci bez ohledu na velikost kavity
 • vlákny zesílený zatékavý kompozit pro náhradu dentinu a zesílení výplní – everX Flow
 • indikační rozsah materiálů Essentia HiFlo & LoFlo a G-aenial Flo & Universal Flo
 • nové technologie použití ultra jemných částic, použití pro jakoukoliv indikaci

• novinka G-aenial A ́CHORD – zdokonalený univerzální kompozit se zjednodušeným systémem odstinů

Objevte injekční techniku

• zhotovení kompozitní fazety a dočasné korunky injekční technikou

Inteligentní řešení všech problémů s fixací

• jak vybrat optimální fixační materiál

 • kdy „pouze cementovat“ a kdy adhezivně fixovat
 • G-CEM ONE – optimální řešení pro Vaše protetické práce

Praktická ukázka

CENA: 2 990 Kč včetně DPH (2 691 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 1 měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
03. 12. 2021, Praha
10:00, Hotel DUO
NAVIGOVANÁ IMPLANTOLOGIE MUDr. Vladislav Lisačenko

Popis kurzu

Teoretický seminář dentální implantologie

Rozdíl mezi konvenčním instrumentáriem a instrumentáriem pro navigovanou implantologii. Seznámení s implantologickým systémem.

Správné zhotovení CBCT a následné zpracování DICOM souboru v plánovacích softwarech.

Skenování – intraorální vs. laboratorní scanner.

MSoft a přehled dalších plánovacích softwarů

Zhotovení šablony – 3D tisk vs. frézování

Plánování – od zavádění jednotlivých implantátů po komplexní rekonstrukce chrupu s využitím scanu obličeje.

Chirurgické šablony – jejich výhody i limity.

Součástí přednášky je detailní rozbor a rekapitulace prezentovaných témat při videozáznamu operace.

CENA: 10 990 Kč včetně DPH

(9 891 Kč včetně DPH = 10 % sleva při přihlášení do 31. 10. 2021)

Určeno pro: Implantology (5 kreditů ČSK)

Implantology (5 kreditů ČSK)
11. 02. 2022, Praha
13:00, Vienna House Andel's Prague Hotel
HVĚZDY IMPLANTOLOGIE A AUGMENTAČNÍCH POSTUPŮ Více přednášejících

Popis kurzu

Jedinečná příležitost potkat největší kapacity v oboru poprvé společně v Praze, vychutnat si výborné jídlo a večer si nechat zpříjemnit koncertem Prague Cello Quartet.

Termín: 11. - 12. 2. 2022

Vienna House Andel ́s Prague Hotel, Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5-Smíchov

www.hvezdyimplantologie.cz

Detailní program v příloze - pozvánka.

Určeno pro: Implantology (ČSK 10 kreditů)

Implantology (10 kreditů ČSK)
12. 02. 2022, Praha
08:30, Vienna House Andel's Prague Hotel
HVĚZDY IMPLANTOLOGIE A AUGMENTAČNÍCH POSTUPŮ Více přednášejících

Popis kurzu

Jedinečná příležitost potkat největší kapacity v oboru poprvé společně v Praze, vychutnat si výborné jídlo a večer si nechat zpříjemnit koncertem Prague Cello Quartet.

Termín: 11. - 12. 2. 2022

Vienna House Andel ́s Prague Hotel, Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5-Smíchov

www.hvezdyimplantologie.cz

Detailní program v příloze - pozvánka.

Určeno pro: Implantology (ČSK 10 kreditů)

Implantology (ČSK 10 kreditů)

Rychlý Kontakt:

Vladana Slámová

Koordinátorka Akademie +420 770 139 676 slamova@jps.cz