Akademie

Akademie JPS se specializuje na certifikované vzdělávání ve všech oborech stomatologie formou seminářů i praktických kurzů. Připravujeme pro vás tradičně řadu zajímavých odborných přednášek a workshopů ve všech regionech v ČR. Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce. Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.


Kurzy a přednášky

Kdy, kde
Téma a přednášející
Pro
PDF
Přihláška
06. 10. 2023, Praha 2
08:30, Praktické zubní lékařství a stomatochirurgie Šafaříkovi

Popis kurzu

teoreticko-praktický kurz s live přenosem z ordinace

• Kompletní procházka implantologickou terapií

Komentovaný přenos live operací ze sálu

– Jednodušší implantace

– Imediátní implantace

– Navigovaná implantace

Komentovaný přenos protetické části – skenování vs. konvenční otisk, odevzdání protetiky

Teoretický základ otiskování, postup skenování, využití CAD/CAM v implantologii a protetice

Praktický nácvik otiskování konvenční metodou a skenováním

CENA: 9 190 Kč včetně DPH

Určeno pro: Začínající a mírně pokročilé implantology (5 kreditů ČSK)

Začínající a mírně pokročilé implantology (5 kreditů ČSK)
26. 10. 2023, Praha
08:00, Hotel DUO
SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ POSTUPY V PROFYLAXI - PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ
Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

• vyšetření – čeho je potřeba si všímat, na co důležité se zapomíná

• bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit

• bílé skvrny na sklovině – bakteriální x nebakteriální

• kdy fluoridy používat a kdy nemají smysl, alternativy fluoridů

• eroze zubní skloviny – principy erozí interních x externích, jak erozi předcházet

• nemikrobiální poškození skloviny

• parodontitis – vhodné postupy a produkty pro pacienta s parodontitídou

PRAKTICKÁ ČÁST

Práce s kyretami

• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů

• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb

• rozdělení zubů na plochy

• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

• nácvik na fantomech

CENA: 4 990 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH)

(max. pro 12 osob)

DH (záštita ADH)
Obsazeno
26. 10. 2023, Hradec Králové
13:00, EA Hotel Tereziánský dvůr

Popis kurzu

Teoretická část:

• Proč implantační systém MIS? Výhody a vlastnosti systému

• Plánování implantace, výběr vhodných komponent

• Chirurgický protokol, seznámení s chirurgickou kazetou

• Tipy a triky pro úspěšnou léčbu

Praktická část:

• Zavedení implantátu do umělé čelisti – kompletní provedení chirurgickým protokolem

• Seznámení s protetickými komponenty a jejich využitím

CENA: 5 490 Kč včetně DPH

Kurz vhodný pro nové uživatele systému MIS.

Implantology
27. 10. 2023, České Budějovice
12:00, Hotel VITA

Popis kurzu

• Vyšetření dítěte s úrazem zubů.

• Poranění tvrdých zubních tkání a zubní dřeně.

• Poranění tvrdých zubních tkání, zubní dřeně a alveolárního výběžku.

• Poranění závěsného aparátu zubu.

• Poranění měkkých tkání obličeje a dutiny ústní.

• Poúrazové komplikace.

• Ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene a infikovanou zubní dření.

• Prevence úrazů stálých zubů.

• Právní aspekty úrazů zubů a poúrazových komplikací.

CENA: 4 150 Kč včetně DPH (3 735 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení měsíc předem)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH), sestry
27. 10. 2023, Litoměřice
13:00, Biskupský pivovar

Popis kurzu

• moderní miniinvazivní přístup

• kofferdam – tipy a triky

• adhesivní příprava

• matricové systémy

• výběr barvy výplní

• indikace moderních kompozitních materiálů

• flow a bulk-fill materiály

• indikace skloionomerních materiálů

• stratifikace a modelace distálních a frontálních výplní

• povrchová mikrostruktura a leštění

• postendodontické dostavby

• důvody selhávání výplní a jak jim předejít

• LIVE – přímá výplň v distálním a frontálním úseku

CENA: 3 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
02. 11. 2023, Brno
11:00, Hotel Vista

Popis kurzu

– PRAKTICKÝ KURZ NA PRASEČÍCH ČELISTECH

• Dosažení optimální stability tvrdých a měkkých tkání v okolí implantátu je podstatným faktorem ovlivňujícím dlouhodobou prognózu úspěšné implantologické léčby. Moderní implantologie pak nabízí postupy zaručující nejlepší výsledky, přičemž nejdůležitějším krokem je již pečlivé plánování ošetření – oblast implantace, stav před ztrátou zubu, čas implantace, metody augmentace tvrdých, ale i měkkých tkání.

• Teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci.

Vhodné načasování inzerce implantátu, volba augmentačních materiálů a metod.

• Seznámení s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy.

Praktický nácvik na prasečích čelistech.

CENA: 7 990 Kč včetně DPH / 5 kreditů ČSK

Pokud máte možnost, přineste si s sebou lupové brýle.

Implantology (5 kreditů ČSK)
02. 11. 2023, Pardubice
13:00, Hotel Euro

Popis kurzu

1. Jak řešit problémy s fixací

• jak vybrat optimální fixační cement

• kdy cementovat a kdy adhezivně fixovat

• přehled fixačních materiálů a jejich indikací – optimální řešení vašich fixačních prací

• nový samoadhezivní pryskyřičný cement pro vynikající vazby na všechny povrchy: sklovina, dentin, oxid zirkoničitý, kov, sklokeramika, hybridní keramika

2. Kompletní řešení přímých výplní ve vaší ordinaci

a) Ekonomicky efektivní, dlouhodobá alternativa pro výplně

• Biokompatibilní a tolerantní vůči vlhkosti

• Pro bulkové výplně a samoadhezivní pro rychlé a snadné umístění

b) Vysoce pevný výplňový kompozit

• Tvarování a konturování injekční metodou

• Tak pevný, že jej lze použít pro každou velikost kavity

c) Vlákny zesílený zatékavý kompozit

• Náhrada dentinu, která zesílí vaše výplně zevnitř

• Snadné zaplnění velkých kavit až do 5,5 mm

CENA: 3 950 Kč včetně DPH (3 555 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 1 měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK)

PZL (5 kreditů ČSK)
03. 11. 2023, Brno
13:00, Hotel VISTA

Popis kurzu

Přednášející: MUDr. Dana Sieglová

CHIRURGIE PARODONTU - VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O EPITELIÁLNÍM ŠTĚPU

• Přehled základních vyšetření pro nutnou diagnosu a indikaci léčby parodontitis

• Algoritmy postupů při léčbě parodontitis

• Náhled do historie chirurgických postupů v parodontologii – vývoj

1. Lalokové operace – resektivní chirurgie

2. Mukogingivální chirurgie – reparativní chirurgie: co tím myslíme a co tam patří

Praktická část:

Šicí materiál: jehly, typy vláken, typy stehů (přinesenými nástroji vyzkoušíme sutury, odběr štěpu

na modelu – přineste si: skalpel č. 15, držák skalpelu, jehelec. Šicí materiál obdržíte).

Epiteliální štěp free graft – Kdy, čím a jak

Dopodrobna uslyšíte a uvidíte postup při prohloubení vestibula epiteliálním štěpem: vyšetření – jak stanovit nedostatek připojené gingivy, indikace k prohloubení, kdy a jak, nástroje, příprava pacienta, asistence – co by měla vědět a znát asistentka při odběru a přenosu štěpu, anestesie.

• Fáze přípravy indikovaného lože – apikální posun mukosního laloku, sutura, na co dávat pozor, jak provést – vše uvidíte na videu. Kritické okamžiky.

• Odběr štěpu, velikost a tloušťka, přenos do indikované lokality, šít anebo nešít, prodloužení štěpu do požadované délky operovaného místa.

• Poučení pacienta, medikace

• Odstranění stehů

• Na videu uvidíte též frenulektomii laserem.

• Kasuistiky týkající se odhalených krčků, mělkého vestibula.

• Závěr – dotazy

Přednášející: MUDr. Markéta Libánská

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EROSE A VŘEDU V DUTINĚ ÚSTNÍ, ZÁKLADNÍ SLIZNIČNÍ ONEMOCNĚNÍ

• Nejčastější onemocnění v dutině ústní a srovnání s podobným klinickým nálezem i u méně častých změn na sliznicích

• Jak postupovat při stanovení diagnózy změn v dutině ústní

• Jednoduché a dostupné postupy k ošetření změn v dutině ústní

CENA: 4 390 Kč včetně DPH (10% sleva při přihlášení měsíc předem)

PZL, Implantology (5 kreditů ČSK)
09. 11. 2023, České Budějovice
13:00, Hotel Vita

Popis kurzu

• Jak mi pomůže ORL a jak já jemu?

• Jak si vzájemně pomoci?

• Dva pohledy na jednoho pacienta?

• Co není radno podceňovat?

• Proč je správné respektovat přírodu?

Nahlédněme do nitra společných témat. Konzultujme, učme se od druhého, spolupracujme.

Náplň semináře:

• Intimita oborů

• Ucho versus TMK

• Sinusitidy versus SCDDT

• Onemocnění slinných žláz, sialoendoskopie

• Kazuistiky naše a Vaše aneb co přináší dennodenní praxe, společná konzultace pacientů

V rámci tohoto semináře máte možnost konzultace přímo vašich pacientů.

CENA: 3 990 Kč včetně DPH

Určeno pro: PZL a Implantology (5 kreditů ČSK)

PZL a Implantology (5 kreditů ČSK)
09. 11. 2023, Ostrava
12:00, Hotel Harmony
EFEKTIVNÍ OŠETŘENÍ ORTODONTICKÉHO PACIENTA V ORDINACI DH
Klára Nová, DiS. et DiS.

Popis kurzu

V literatuře neexistuje žádný zlatý standardní protokol pro profesionální profylaxi u ortodontických pacientů.

Jaké jsou výzvy mezi ortodontickou a běžnou praxí?

Moderní, šetrný a efektivní postup ošetření se zaměřením na ortodontické pacienty

• Specifika ošetření pacientů s různými typy ortodontických aparátů

• Klinické problémy v ortodoncii

• Vliv biofilmu

• Moderní postup (Guided Biofilm Therapy) versus tradiční profylaxe

• Stanovení recallu

• Přínosy pro ošetřujícího

Praktická ukázka a nácvik postupu GBT na tréninkových pomůckách a modelu

CENA: 4 565 Kč včetně DPH (4 108 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení jeden měsíc před akcí)

Určeno pro: PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů), DH (záštita ADH)
Obsazeno
10. 11. 2023, Praha
12:00, Hotel DUO
PARODONTOLOGIE PRO POKROČILÉ I. - Bakterie, imunita, cytokiny, geny
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Popis kurzu

PŘEDNÁŠKA JE VE SLOVENSKÉM JAZYCE.

• Bakterie, imunita, cytokiny, geny

• Liečba parodontu nie je dentálna hygiena

• Plán liečby podľa DNA analýzy: mechanická + chemická celková, lokálna

• Stanovenie prognózy pri ovplyvniteľných a neovplyvniteľných rizikových faktoroch

• Protokol – ako „kuchárska kniha“, pracovný postup, ktorý dodržiava každý člen dentálneho tímu

• Chyby pri hodnotení stavu pacienta v evaluácii, v recall systéme

• Právne spory ako výsledok nekompletného vyšetrenia pred liečbou

• Čeľustno-ortopedická liečba + protetická liečba u pacienta s parodontitídou

• Prognóza výsledku implantácie / riziko periimplantitídy na základe DNA analýzy pred implantačnou liečbou Ek

• Kazuistiky rôznych postupov ošetrenia

CENA: 4 890 Kč včetně DPH (4 401 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 1 měsíc předem)

Určeno pro: PZL 5 kreditů ČSK, DH (záštita ADH)

PZL 5 kreditů ČSK, DH (záštita ADH)
Obsazeno
23. 11. 2023, Praha
08:00, Hotel DUO
SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ POSTUPY V PROFYLAXI - PRÁCE S KYRETAMI, PRAKTICKÝ KURZ
Mgr. Hana Stratilová

Popis kurzu

TEORETICKÁ ČÁST

• vyšetření – čeho je potřeba si všímat, na co důležité se zapomíná

• bakteriální pigmentace – jak se jich zbavit

• bílé skvrny na sklovině – bakteriální x nebakteriální

• kdy fluoridy používat a kdy nemají smysl, alternativy fluoridů

• eroze zubní skloviny – principy erozí interních x externích, jak erozi předcházet

• nemikrobiální poškození skloviny

• parodontitis – vhodné postupy a produkty pro pacienta s parodontitídou

PRAKTICKÁ ČÁST

Práce s kyretami

• nástroje na odstranění supra a subgingivalních nánosů

• správné držení nástrojů, opěrný bod, pohyb nástrojem, vyšetřovací pohyb, odstraňovací pohyb

• rozdělení zubů na plochy

• určení polohy ošetřujícího a pacienta pro jednotlivé úseky chrupu

• nácvik na fantomech

CENA: 4 990 Kč včetně DPH | Určeno pro: DH (záštita ADH)

(max. pro 12 osob)

DH (záštita ADH)
Obsazeno
24. 11. 2023, Ostrava
12:00, Harmony hotel Ostrava

Popis kurzu

• Etiologie parodontopatií (gingivitis, parodontitis a gingivální recesy)

• Pomůcky orální hygieny u jednotlivých onemocnění parodontu

• Parodontitis – diagnostika, terapie u PZL a parodontologa

• Gingivální recesy – problematika z pohledu PZL, možnosti terapie

• Chirurgie parodontu

• Protetické ošetření chrupu s oslabeným parodontem

• Traumatická artikulace (klínovité defekty, gingivální recesy, atriční fazety)

• Parodontopatie a systémová onemocnění

• Onemocnění ústní sliznice

CENA: 4 150 Kč včetně DPH (3 735 Kč včetně DPH = 10% sleva při přihlášení 1 měsíc předem)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
24. 11. 2023, Jihlava
13:00, EA Business hotel Jihlava
PŘEDVÍDATELNÁ PARODONTOLOGIE
MDDr. Filip Hromčík, Ph.D.

Popis kurzu

Teoretický kurz účastníkům představí základní pilíře léčby parodontitidy postavené na dostupných důkazech a aktuálních doporučeních parodontologických společností. Posluchači se dozví, jak v léčbě parodontitidy nezabloudit a jak se dostat do cíle co nejkratší cestou. Řeč bude o klíčových faktorech a o krocích zásadních, ale také o těch, které až tak zásadní nejsou.

Smyslem kurzu je zpřehlednit základní principy léčby parodontitidy tak, aby se lékař mohl soustředit na ty faktory, které jsou skutečně nezbytné a zkracují cestu k cíli.

Účastník kurzu se dozví, jak vést léčbu parodontitidy předvídatelně. Zkrátka tak, aby případný úspěch nebyl jen souhrou náhod.

• vybrané aspekty anatomie parodontu

• ovlivnitelné a neovlivnitelné etiologické aspekty

• systémové a lokální rizikové faktory

• vyšetření parodontu – sondy, indexy, parametry

• diagnóza a klasifikace

• schéma léčby parodontitidy (od vyšetření po recall), Clinical Practice Guidelines (doporučení EFP)

• STEP 1 – iniciální fáze

• STEP 2 – deep scaling: možnosti a klíčové faktory

• STEP 3 – co když se nehojí

• STEP 4 – udržovací léčba

• kazuistiky – úspěchy i noční můry

• diskuse

CENA: 4 550 Kč včetně DPH (10% sleva při přihlášení měsíc předem = 4 095 Kč vč. DPH)

Určeno pro: PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)

PZL (5 kreditů ČSK), DH (záštita ADH)
Obsazeno

Rychlý Kontakt:

Vladana Slámová

Koordinátorka Akademie +420 770 139 676 slamova@jps.cz
Registrovat se můžete online na našich webových stránkách, prostřednictvím registračního formuláře nebo telefonicky
na naší bezplatné lince 800 111 577, e-mailem na adrese objednavky@jps.cz či u svého obchodního zástupce.
Na našich akcích jsou pro vás připraveny mimořádně výhodné nabídky a slevy.