Dentální výrobky


Odborná spolupráce


  Studie   21.4. - Ortodoncie: Nový typ ortodontických zámků využívající adhezivní systém flash-free

Autoři: Moritz Foerscha, Christian Schusterb, Roman K. Rahimic, Heinrich Wehrbeind, Collin Jacobse
   18.11. - Ortodoncie: Termomechanické vlastnosti nikltitanových uzavřených tažných pružin a jejich význam v klinické praxi

Autoři: Aleš Bezrouk, Libor Balský, Martin Smutný, Iva Selke Krulichová, Jiří Záhora, Josef Hanus a Torstein R. Melinge, Hradec Králové, Česká republika, a Oslo, Norsko


   14.9. - Technika: Není cysta jako cysta

Autor: MUDr. Jan Maštálka


   9.7. - Klinický výzkum - Efektu CHX ústní vody
Zhodnocení antibakteriálního efektu chlorhexidinové (CHX) ústní vody se systémem proti zabarvování (ADS – anti-discolorationsystem) a bez něho ve srovnání s placebem během experimentálně navozené gingivitidy

Autor: Wen Li, Ren Emily Wang, Martin Finger, Niklaus P. Lang


   4.6. - Technika: Kvalitní zobrazovací technologie = půl zdraví
Obturace pravostranného nasolakrimárního kanálku s pravděpodobnou opakovanou reinfekcí nasolakrimárních cest.

Autor: MUDr. Jan Maštálka


   4.6. - Technika: Chirurgická endodoncie aneb místo, kde se endodoncie setkává s orální chirurgií
Resekce kořene u pacienta s intermitentními bolestmi v oblasti pravé poloviny obličeje.

Autor:


   4.6. - Technika: Pooperační vyšetření CBCT v případě komplikací kochleárního implantátu po vyšetření MR
Kazuistika popisuje dva klinické případy s pacienty po zavedení kochleárního implantátu s komplikacemi v procesorové části implantátu po provedení vyšetření jiné části těla magnetickou rezonancí (MRI).

Autoři: Prasun Dastidar, MD, PhD, Jorma Järnstedt DDS, Janne Kääriäinen, MD, PhD


   18.5. - Ortodoncie: Úroveň pohodlí hodnocená pacienty při vkládání a vyjímání
Ortodontická léčba je vždy spojena s určitou mírou pacientova nepohodlí. Je to způsobeno tím, že je pohyb zubu komplexní jev. Nejrozšířeněji přijímaná teorie pohybu zubu je teorie tlaku a tahu, kdy počáteční tlak aplikovaný na zub změní průtok krve..

Autor: Rachel Ugai


   18.5. - Ortodoncie: Nový přírůstek do rodiny estetických zámků značky Clarity
Jak si jistě všimnete, nový zámek Clarity ADVANCED je klasický dvoukřídlý ligující zámek. Nejprve si řeknete – dobrá, jen další normální zámek. Ale to by byla velká chyba...

Autor: Dr. Patrice PellerinWebobchod

jméno

hesloregistrace

Nákupní řád pro internetový obchod

Výprodej
Bazar
Akademie JPS
Lebedím si s JPS
Katalog odměn
JPS news
JPS magazín