Dentální výrobky


Odborná spolupráce


  Studie


   21.4. - Ortodoncie: Nový typ ortodontických zámků využívající adhezivní systém flash-free

Autoři: Moritz Foerscha, Christian Schusterb, Roman K. Rahimic, Heinrich Wehrbeind, Collin Jacobse
   18.11. - Ortodoncie: Termomechanické vlastnosti nikltitanových uzavřených tažných pružin a jejich význam v klinické praxi

Autoři: Aleš Bezrouk, Libor Balský, Martin Smutný, Iva Selke Krulichová, Jiří Záhora, Josef Hanus a Torstein R. Melinge, Hradec Králové, Česká republika, a Oslo, Norsko


   14.9. - Technika: Není cysta jako cysta

Autor: MUDr. Jan Maštálka


   9.7. - Klinický výzkum - Efektu CHX ústní vody
Zhodnocení antibakteriálního efektu chlorhexidinové (CHX) ústní vody se systémem proti zabarvování (ADS – anti-discolorationsystem) a bez něho ve srovnání s placebem během experimentálně navozené gingivitidy

Autor: Wen Li, Ren Emily Wang, Martin Finger, Niklaus P. Lang


   4.6. - Technika: Kvalitní zobrazovací technologie = půl zdraví
Obturace pravostranného nasolakrimárního kanálku s pravděpodobnou opakovanou reinfekcí nasolakrimárních cest.

Autor: MUDr. Jan Maštálka


   4.6. - Technika: Chirurgická endodoncie aneb místo, kde se endodoncie setkává s orální chirurgií
Resekce kořene u pacienta s intermitentními bolestmi v oblasti pravé poloviny obličeje.

Autor:


   4.6. - Technika: Pooperační vyšetření CBCT v případě komplikací kochleárního implantátu po vyšetření MR
Kazuistika popisuje dva klinické případy s pacienty po zavedení kochleárního implantátu s komplikacemi v procesorové části implantátu po provedení vyšetření jiné části těla magnetickou rezonancí (MRI).

Autoři: Prasun Dastidar, MD, PhD, Jorma Järnstedt DDS, Janne Kääriäinen, MD, PhD


   18.5. - Ortodoncie: Úroveň pohodlí hodnocená pacienty při vkládání a vyjímání
Ortodontická léčba je vždy spojena s určitou mírou pacientova nepohodlí. Je to způsobeno tím, že je pohyb zubu komplexní jev. Nejrozšířeněji přijímaná teorie pohybu zubu je teorie tlaku a tahu, kdy počáteční tlak aplikovaný na zub změní průtok krve..

Autor: Rachel Ugai


   18.5. - Ortodoncie: Nový přírůstek do rodiny estetických zámků značky Clarity
Jak si jistě všimnete, nový zámek Clarity ADVANCED je klasický dvoukřídlý ligující zámek. Nejprve si řeknete – dobrá, jen další normální zámek. Ale to by byla velká chyba...

Autor: Dr. Patrice Pellerin


   20.2. - Kryté skloionomerní zubní výplně Kazuistika a popis techniky
Mnoho materiálů na bázi GIC dosáhlo pouze omezeného úspěchu z důvodu nízké odolnosti proti opotřebení, nízké pevnosti v tahu a nízké tvrdosti.11–12 Z těchto důvodů byly v sedmdesátých a z počátku osmdesátých let použitelnou alternativou pouze pro malé a středně velké kavity a hlavně pro krčkové výplně a pečetění. Pro rozsáhlé výplně byl materiálem volby stále...

Autoři: Matteo BASSO, DDS, PhD, MSc, Juan Manuel GONEBENITES, DDS, Joanna NOWAROWSKA, DDS, PhD, MSc


   20.2. - Implantologie: Okamžitá implantace jediného zubu s použitím implantačního systému ASTRA TECHTM EV a abutmentu ATLANTISTM
Pacient se dostavil s frakturou pravého horního postranního řezáku (12) a uvolněnou postendodontickou dostavbou. Z důvodu nepříznivého poměru korunky ke kořeni a krátkého zbývajícího kořene byla zvolena extrakce a okamžitá implantace. Pacient byl ošetřen implantátem...

Autoři: Prof. Clark M. Stanford, DDS, PhD Fakulta zubního lékařství a zubní klinika Univerzita v Iowě, Iowa City, USA, As. Gustavo Avila-Ortiz, DDS, MS, PhD Fakulta zubního lékařství a zubní klinika Univerzita v Iowě, Iowa City, USA


   20.2. - Technika: Možnosti CBCT při zobrazení morfologie kořenového kanálku druhého premoláru v horní čelisti
Bez ohledu na komplexní morfologii kořenových kanálků druhého premoláru v horní čelisti, která byla zobrazena pomocí CBCT (SCANORAŸ 3Dx, Tuusula, Finsko), nebyl tento zub příčinou difuzních bolestí v horní čelisti vpravo. Zdrojem byl první molár v horní čelisti, (zobrazeny dva kořenové kanálky v meziobukálním kořeni). Bylo provedeno...

Autor: Ass. Prof. Dr. Katarina Beljic-Ivanovic Oddělení záchovné stomatologie a endodoncie, fakulta zubního lékařství, Univerzita v Bělehradě


   20.2. - Technika: Profylaxe s Air-Flow Master Piezon v praxi
Rádi bychom představili tři příklady použití přístroje Air-Flow Master Piezon v praxi Dentální kliniky, kde je v jedné ordinaci zajištěn plný provoz dvěma hygienistkami. Nespornou výhodou je, že jeden přístroj obsahuje dvě kvalitní jednotky pro dva odlišné pracovní postupy hygienistky. A tím je použití ultrazvuku a Air-Flow koncovky...

Autor: Ing. Gabriela Krejčířová, pracoviště Tichý zubař s.r.o.


   20.2. - Technika: Zhodnocení oboustranné fraktury kondylu mandibuly pomocí CBCT
Dvacetiletý zdravý muž byl ošetřen na klinice po těžkém úrazu, který utrpěl při dopravní nehodě. Klinickým vyšetřením byl zjištěn otok v oblasti temporomandibulárního kloubu a traumatický otevřený skus s deviací doleva. Palpační vyšetření výše uvedené oblasti bylo velice bolestivé, byla zjištěna...

Autoři: Dr. Nur Hatab, Oddělení maxilofaciální chirurgie, Srbsko, Dr. Jörg Mudrak, Privátní praxe, Německo, Prof. Vitomir Konstantinovič, Stomatologický ústav, Univerzita BělehradWebobchod

jméno

hesloregistrace

Nákupní řád pro internetový obchod

Výprodej
Bazar
Akademie JPS
Lebedím si s JPS
Katalog odměn
JPS news
JPS magazín