Dentální výrobky


Odborná spolupráce


  Lebedím si s JPS


Věrnostní program pro zákazníky společnosti JPS s.r.o.

Program LEBEDÍM SI S JPS jsme připravili pro Vás, zákazníky společnosti JPS. Chceme Vám tímto způsobem poděkovat za Vaši věrnost a upevnit ve Vás přesvědčení, že nákup kvalitních výrobků u naší společnosti se Vám vyplatí.

LEBEDÍM SI S JPS je věrnostní program, ve kterém Vám nabízíme zajímavé odměny, které jsme vybrali pro spokojenost Vaši a celé Vaší rodiny.

Aktuální katalog odměn naleznete zde...

Většina zboží z našeho sortimentu má přiřazeno určité množství bodů. Za každý nákup tedy obdržíte určité množství bodů které Vám přičteme na Vaše JPS konto.V seznamu odměn si můžete dle vlastní volby vybrat odměnu, na kterou si postupně své JPS body naspoříte.

Do programu budou automaticky registrováni všichni zákazníci kteří odeberou zboží po 1.10.2003. Žádné jiné úkony vedoucí k registraci nejsou potřeba.

Program LEBEDÍM SI S JPS bude doprovázen časově omezenými, zpravidla měsíčními akcemi odměňujícími nákup určitého sortimentu zboží. O těchto akcích budete průběžně informováni prostřednictvím www.jps.cz a JPS NEWS.

Chcete-li zlepšit svoji informovanost o aktuálních akcích společnosti JPS, doporučujeme Vám registraci se do emailového informačního programu JPS NEWS. Za registraci do programu JPS NEWS Vám do programu LEBEDÍM SI S JPS přidáme 500 bodů. Přihlašovací formulářVšeobecná pravidla programu LEBEDÍM SI S JPS:
 • Za nákup výrobků u společnosti JPS s.r.o. získáváte body, každému výrobku je přiděleno určité množství bodů.
 • Body se přičítají na Vaše JPS konto v okamžiku vystavení faktury v informačním systému společnosti JPS.
 • Do programu jsou automaticky zařazeny faktury s datumem vystavení od 1.10.2003.
 • Body je možno přiznat pouze v případě prodeje za katalogové ceny.
 • V případě stornování faktury dojde k odečtení příslušného množství bodů.
 • Za Vámi naspořené JPS body si můžete vybrat odměnu odpovídající naspořenému množství bodů ze seznamu odměn, z Vašeho konta Vám bude odečteno odpovídající množství bodů.
 • Body nelze směnit za hotovost, získání odměny vyšší hodnoty doplatkem v hotovosti není přípustné.
 • Odměnu lze získat pouze v případě, že nebudete mít vůči JPS žádné závazky po lhůtě splatnosti.
 • Vymáhání odměn soudní cestou není přípustné.
 • Společnost JPS si vyhrazuje právo určovat hodnotu, skladbu i počet jednotlivých odměn v průběhu trvání programu.
 • Společnost JPS si vyhrazuje právo změnit podmínky věrnostního programu LEBEDÍM SI S JPS nebo tento program kdykoliv ukončit v jeho průběhu.
 • Tímto společnost JPS s.r.o. nečiní návrh na uzavření smlouvy ani veřejný příslib.
 • Vybrané odměny bude možno objednat prostřednictvím objednávkového formuláře, který najdete také na www.jps.cz.
 • Další informace ohledně programů LEBEDÍM SI S JPS a JPS NEWS získáte od našich obchodních zástupců nebo na tel. 235 517 498.

Webobchod

jméno

hesloregistrace

Nákupní řád pro internetový obchod

Výprodej
Bazar
Akademie JPS
Lebedím si s JPS
Katalog odměn
JPS news
JPS magazín