Dentální výrobky


Odborná spolupráce


  Anthos - Systémy aktivní hygieny


Důraz na zajištění perfektní hygieny odlišuje soupravy Anthos od ostatních souprav na trhu. Celý hygienický koncept začíná již důmyslným návrhem designu jednotlivých prvků souprav. Dokonalosti dosahuje díky jedinečným aktivním individuálním systémům. Důkazem těchto náročných standardů je obdržení certifikátu DVGW.

Soupravy Anthos je možno vybavit širokou škálou aktivních hygienických systémů:

WHE – nepřetržitá desinfekce

Systém WHE (Water Hygienisation Equipment) zajišťuje nepřetržitý bakteriostatický efekt neustálým přidáváním peroxidu vodíku do vody přiváděné do soupravy z vodovodní sítě. Tím výrazně snižuje počet bakterií a zajišťuje mikrobiologickou kvalitu vody. Díky oddělení zubní soupravy systém WHE zabraňuje kontaminaci vodovodní sítě. Systém vyhovuje přísným hygienickým normám EN1717 a certifikaci DVGW.

Stomatologické soupravy navíc vybavené automatickým systémem Bioster zajišťují maximální mikrobiologickou účinnost: WHE předchází šíření bakterií do vodního řádu soupravy, a BIOSTER tak účinkuje na nejvyšší možné úrovni.

Anthos doporučuje kombinované využití obou těchto systémů za účelem získání nekompromisních hygienických podmínek za všech okolností.

schéma zapojení systému WHE certifikát elektronická kontrola

SHS – nezávislý (interní) zdroj vody

Díky systému SHS je možno jako zdroj vody použit láhev s destilovanou vodou, která se snadno a rychle připojí. Uživatel se kdykoli může rozhodnout, jaký zdroj bude využívat.

Tento systém lze využít i pro manuální čištění a desinfekci vodních cest zubní soupravy pomocí přidání peroxidu vodíku.

Kapacita nádržky je 1 700 ml.

schéma systému SHS nádržka na vodu – soupravy řady A nádržka na vodu – soupravy řady R

Cannula washing

Tento systém, který je dostupný pouze u některých tříd z řady Anthos, umožňuje automatické čištění sacího zařízení a minimalizuje tak nutnost manuálního čištění. Průběh průplachu a desinfekce je zcela automatický.

Jedná se o každodenní proces na konci pracovního dne, nicméně je doporučeno čas od času provádět ruční mytí sacích hadic, po jejich odpojení od soupravy, za použití vhodného čisticího prostředku.

Cyklus se zapíná připojením konce sacích hadic do speciálních konektorů a probíhá následovně:

 1. nepravidelné proplachování vodou po dobu 50 sekund
 2. injekce 10ml desinfekční tekutiny
 3. sání po dobu dalších 10 sekund

Anthos doporučuje používat Ster 3 Plus pro mytí a dekontaminaci vodních cest, ať již je provedena ručně nebo automaticky. Biphynl-2-olo, které je obsažené v přípravku je širokospektrý dezinfekční prostředek účinný proti gram-pozitivním a gram-negativním bakteriím, mykobakteriím, houbám a lipofilním virů. Produkt také snáší organický materiál a tvrdou vodou.

schéma cannula wash Ster 3 Plus

Bioster – čištění a sterilizace instrumentů

Bioster zajišťuje pohodlné čištění a sterilizaci instrumentů na konci pracovního dne. Proces je velice jednoduchý. Vybrané instrumenty se vkládají do speciálního držáku, který se nasazuje na plivátko. Systém sám rozpozná, které instrumenty byly zvoleny. Systém provede automaticky profouknutí hadic, následné napuštění desinfekcí, vysušení a zpětné napuštění vodou. Společně se systémem WHE zajišťuje BIOSTER vysokou mikrobiologickou kvalitu vody, která přijde do kontaktu s pacientem.

Při provádění Bioster cyklu, doporučuje Anthos použít nový výrobek Peroxy Ag +, který obsahuje 3% roztok peroxidu vodíku a stříbrné ionty. Stříbrné ionty byly přidány do peroxidu vodíku pro zvýšení účinnosti tím, že se sníží potřebný čas kontaktu. Také bylo prokázáno, že přítomnost iontů Ag v desinfekci zabraňuje tvorbě biofilmu.

Popis cyklu:

 1. Obsluha vloží vybrané instrumenty do připraveného držáku, zasazeného na plivátko soupravy.
 2. Z hadice se odstraní tekutina pomocí vzduchu.
 3. Vstříknutí desinfekce.
 4. Kontaktní čas standardně 10 min. (rozsah 5-30 minut).
 5. Propláchnutí všech hadic a instrumentů vodou z předem vybraného zdroje.
 • cyklus musí být proveden na konci každého pracovního dne
 • je doporučeno cyklus provádět po delší nečinnosti soupravy

držák instrumentů nádržka na peroxid vodíku funkce Bioster schéma Bioster

Flushing – proplachování

Funkce proplachování slouží jako prostředek pro každodenní výměnu vody zbylé ve vodních cestách. Tato funkce se obvykle používá před začátkem pracovního dne.

U zubních souprav R7 není možné použít systém BIOSTER, proto proplachování je možné využít jako manuální řešení funkce BIOSTER, kdy uživatel do interního zdroje vody (láhve) nalije vodu společně s desinfekčním prostředkem.

držák instrumentů funkce Flushing

O.D.R. (Out Drop no Retraction) – prodloužení životnosti instrumentů

Systém zabraňuje usazování vodního kamene v instrumentech a prodlužuje tak jejich životnost. Po ukončení práce s nástrojem se zastaví průtok vody, zatímco proudění vzduchu pokračuje, což zaručí odstranění zbytků vody jak z instrumentu, tak z hrotu nástroje. Touto funkcí je vybavená každá souprava Anthos.

O.D.R. přináší velký krok vpřed, pokud jde o anti-retrakci ventilů používaných na minulých generacích zubních souprav. Obvykle, kvůli hromadění vodního kamene, tyto ventily jednoduše přestaly fungovat správně již po několika měsících.

O.D.R. pracuje na následujícím principu:

 • za provozu přístroje (instrumentu) jsou voda a vzduch dodávány současně
 • po vypnutí instrumentu (fáze stop) je nejdříve zastaven přísun vody a následně přívod vzduchu
 • aplikace vzduchu, po zastavení přívodu vody, odnáší poslední zbytky kapek vody, které zůstaly na přístrojové špičce a předchází jejich nasátí zpět do přístroje

systém O.D.R.

Peristaltická pumpa

Peristaltická pumpa nabízí možnost využití fyziologického roztoku při chirurgických a implantologických zákrocích. Fyziologický roztok je bezkontaktně se soupravou přiváděn přímo do chirurgického kolénka. Ke specializovaným zákrokům tak není potřeba žádný další speciální přístroj.

Peristaltickou pumpu je možné integrovat na zubní soupravy A7 Plus a A9.

Lze použít vak nebo láhev s destilovanou vodou. Vodní cesta je vedena skrz řídící jednotku, kde je možné nastavit koncentraci solného roztoku (5 různých úrovní, od 35 ml / min až 100 ml / min). Vše je řízeno přes ovládací panel soupravy.

peristaltická pumpa peristaltická pumpa ovládací panel

Pasivní hygiena

Systém pasivní hygieny zajišťuje, aby všechny povrchy přicházející do styku s rukama lékaře nebo asistenta mohly být udržovány v maximální čistotě:

 • snadno odnímatelné a čistitelné součásti křesla (podpěra hlavy i zad), držák instrumentů, autoklávovatelné silikonové podložky instrumentů
 • vyměnitelné ochranné membrány na ovládací části soupravy
 • jednoduše čistitelný plivátkový blok a plniče kalíšků pacienta
 • jednoduché čištění sacích hadic, včetně filtru na nečistoty

K dezinfekci povrchů stomatologické soupravy Anthos doporučuje používat Ster 1 Plus. Nový vyvážený prostředek Ster 1 Plus poskytuje účinnou desinfekci a nemá nepříznivý vliv na stárnutí jemnějších povrchů stomatologické soupravy. Ster 1 Plus je střední úroveň desinfekce, která je tuberkolocidní, baktericidní, fungicidní a virucidní. Je důležité zajistit, aby všechny povrchy, se kterými lékař nebo asistentka mohou přijít do styku, byly udržovány v čistotě.

Možnosti hygienických systémů u jednotlivých tříd souprav:

  BIOSTER - FLUSHING WHE SHS FLUSHING CANNULA WASH O.D.R.
A9 + + + + +
A7 Plus + + + + +
A6 Plus   + +   +
A5   + +    
A3 Plus   + +    
R7     + +
R7 Modulo        
vozík     +    

+ volitelně, • standard

 

Webobchod

jméno

hesloregistrace

Nákupní řád pro internetový obchod

Výprodej
Bazar
Akademie JPS
Lebedím si s JPS
Katalog odměn
JPS news
JPS magazín